Fra museet / From the museum

 

5,8 millioner bevilges til Gustav Vigelands 150-årsjubileum!

 Vigeland logo RED vector fin 1I 2019 er det 150 år siden Gustav Vigeland (1869-1943) ble født, og i den forbindelse vil det gjennomføres et stort, nasjonalt jubileum.

Vigelandjubileet 2019 skal feire mannen bak Norges største turistattraksjon. Samtidig skal jubileet løfte frem mangfoldet i Vigelands produksjon. Vigeland var blant annet en anerkjent portrettkunstner, og det var som skaperen av noen av landets flotteste monumenter at han
befestet sin stilling i norsk kunsthistorie.

Jubileumsåret vil synliggjøre Vigelands posisjon i kunsthistorien, og gjennom ulike arrangementer vekke begeistring for hans kunst. Det er en viktig målsetning å skape et jubileum som øker kunnskapen om, og interessen for, Gustav Vigeland over hele landet. Samtidig skal Vigelands liv og virke
formidles til et internasjonalt publikum.

Nasjonalt jubileum
Oslo kommune ved Vigeland-museet har ansvaret for å forvalte arven etter Gustav Vigeland. Dette er en viktig nasjonal oppgave. Det er derfor en sentral målsetting å gjennomføre et jubileum som involverer og engasjerer hele landet. Som et ledd i denne målsetningen vil Vigeland-museet knytte sammen et bredt nettverk av aktører. Alle byer og steder Vigeland har hatt en tilknytning til, vil bli invitert til samarbeid. Dette gjelder for eksempel hans hjemby Mandal, Lindesnes kommune (hvor han tilbragte store deler av barndommen og hadde sitt sommersted), og Trondheim, der han arbeidet i flere perioder med restaureringen av Nidarosdomen. Museet ønsker også å samarbeide med byer og kommuner som har Vigelandskulpturer i det offentlige rom.

I tillegg ønsker Vigeland-museet å produsere en utstilling som kan sendes på turne i Norge i 2019. Det vil bli vektlagt å spre visningsstedene over hele landet, og i arbeidet med å produsere og gjennomføre en slik utstilling håper museet å få til et samarbeid med Nasjonalmuseets landsdekkende program.

Jubileumsutstilling
Vigeland-museet vil gjennomføre en stor jubileumsutstilling som skal åpne på Vigelands fødselsdag 11. april 2019. Utstillingen er planlagt vist til medio september 2019. Utstillingen vil fokusere på Vigelands plass i kunsthistorien, og den vil være rettet mot både et norsk og internasjonalt publikum. Det planlegges et betydelig innlån fra andre institusjoner i Norge og utlandet. Museet ønsker å vise Vigelands arbeider sammen med skulpturer av blant andre Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Auguste Rodin (1840-1917), Aristide Maillol (1861-1944) og Henri Matisse (1869-1954). Hensikten med sammenstillingen er å sette utviklingen i Vigelands kunstnerskap inn i en større sammenheng.  En utstilling der Vigelands skulpturer presenteres sammen med hovedverk i Europeisk kunsthistorie vil få stor oppmerksomhet og bidra til å trekke mange besøkende til museet. 

Formidlingsprosjekter
I forbindelse med Vigelandjubileet 2019 planlegges det en rekke formidlingstiltak. Tone Wikborgs Vigeland-biografi fra 2001 skal relanseres på norsk, og for første gang publiseres på engelsk. Det skal også gis ut en praktbok om Vigelandsparken i samarbeid med Orfeus Forlag. Det mest omfattende formidlingsprosjektet som museet håper å få gjennomført er en Catalogue Raisonné over Vigelands skulpturer. Prosjektet vil bidra til å øke interessen for og kunnskapen om Vigeland, samt vise bredden i hans produksjon. For å få gjennomført dette prosjektet er museet avhengig av eksterne samarbeidspartnere. Vigeland-museet jobber også for å få digitalisert deler av kunstnerens brevsamling.

Arbeidet som legges ned i forbindelse med Vigelandjubileet 2019 vil legge et godt grunnlag for å gjøre Gustav Vigeland bedre kjent både nasjonalt og internasjonalt. Vigeland-museet håper også satsningen kan stimulere til ny og økt forskning på Vigelands liv og kunst. 

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge