Fra museet / From the museum

 

 


I 2019 er det 150 år siden Gustav Vigeland (1869-1943) ble født, og i den forbindelse vil det gjennomføres et stort, nasjonalt jubileum.

 

Vigelandjubileet 2019 skal feire mannen bak Norges største turistattraksjon. Samtidig skal jubileet løfte frem mangfoldet i Vigelands produksjon. Vigeland var blant annet en anerkjent portrettkunstner, og det var som skaperen av noen av landets flotteste monumenter at han befestet sin stilling i norsk kunsthistorie.

Jubileumsåret vil synliggjøre Vigelands posisjon i kunsthistorien, og gjennom ulike arrangementer vekke begeistring for hans kunst. Det er en viktig målsetning å skape et jubileum som øker kunnskapen om, og interessen for, Gustav Vigeland over hele landet. Under følger en presentasjon av et utvalg prosjekter som er igangsatt. 

Nasjonalt jubileum
Oslo kommune ved Vigeland-museet har ansvaret for å forvalte arven etter Gustav Vigeland. Dette er en viktig nasjonal oppgave. Det er derfor en sentral målsetting å gjennomføre et jubileum som involverer og engasjerer hele landet. Som et ledd i denne målsetningen vil Vigeland-museet knytte sammen et bredt nettverk av aktører. Alle byer og steder Vigeland har hatt en tilknytning til, vil bli invitert til samarbeid. Dette gjelder for eksempel hans hjemby Mandal, Lindesnes kommune (hvor han tilbragte store deler av barndommen og hadde sitt sommersted), og Trondheim, der han arbeidet i flere perioder med restaureringen av Nidarosdomen. Museet ønsker også å samarbeide med byer og kommuner som har Vigelandskulpturer i det offentlige rom.

Jubileumsutstilling
På Vigelands fødselsdag 11. april 2019 åpner en stor jubileumsutstilling i Vigeland-museet. Utstillingen fokuserer på Vigelands plass i kunsthistorien, og det planlegges et betydelig innlån fra andre institusjoner i Norge og i utlandet. Museet ønsker å vise Vigelands arbeider sammen med skulpturer av blant andre Constantin Meunier (1831-1905), Auguste Rodin (1840-1917), Aristide Maillol (1861-1944), Antoine Bourdelle (1861-1929) og Henri Matisse (1869-1954). Hensikten med sammenstillingen er å sette utviklingen i Vigelands kunstnerskap inn i en større sammenheng. Her vil Vigelands skulpturer presenteres sammen med hovedverk i europeisk kunsthistorie. Utstillingen vises til medio september 2019, og vil være rettet mot både et norsk og et internasjonalt publikum.

Vandreutstilling
I samarbeid med Nasjonalmuseet produseres en vandreutstilling som skal turnere i Norge i 2019 og 2020. Utstillingen presenterer Vigelands mest sentrale arbeider fra 1890-tallet, i tillegg til et lite utvalg senere skulpturer. Gjennom utstillingen inviteres publikum til å reflektere over Vigelands betydning og relevans i dag, i det den griper inn i eksistensielle tema som ensomhet, uro, lengsel og utenforskap.

Vigelandutstilling i Stockholm
Sommeren 2019 vil det bli arrangert en stor Vigelandutstilling på Thielska Galleriet. Vigeland-museet bidrar med utlån av verk fra museets samling.

Forskning på Vigelands kunst
Et viktig ledd i arbeidet med å løfte Vigeland er å stimulere forskningen på hans kunst. I den forbindelse planlegges det blant annet et seminar i samarbeid med IFIKK og Universitetet i Oslo. Seminaret holdes over to dager i mai 2019. Vigeland-museet ønsker også, i samarbeid med IFIKK, å utlyse en PhD med tema knyttet til Vigelands kunst. Dette prosjektet er avhengig av ekstern finansiering. 

Vigeland-museet har lyst ut, og tildelt, to skrivestipender i forbindelse med jubileet. Formålet er å stimulere til økt forskning og ny publisering på Vigelands kunst. 

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket digitaliseres deler av det omfattende kildematerialet som finnes både i Nasjonalbiblioteket og i Vigeland-museets samling. Dette er blant annet brev fra Gustav Vigeland til sentrale personer i norsk kulturliv, som Bjørnstjerne Bjørnson og Knut Hamsun. I tillegg til å fortelle gode historier og stimulere til forskning, er målet å vise Vigelands sentrale posisjon i norsk kulturliv. Deler av det digitaliserte materialet vil bli presentert i en egen publikasjon.

Formidlingsprosjekter
I forbindelse med Vigelandjubileet 2019 planlegges det en rekke formidlingstiltak. Tone Wikborgs Vigeland-biografi fra 2001 skal relanseres på norsk, og for første gang publiseres på engelsk. Det skal også gis ut en praktbok om Vigelandsparken i samarbeid med Orfeus Forlag. Det mest omfattende formidlingsprosjektet som museet håper å få gjennomført er en Catalogue Raisonné over Vigelands skulpturer. Slik kan samlingen bli tilgjengeligjort for publikum både i bokform og på nett. For å få gjennomført dette prosjektet er museet avhengig av ekstern finansiering.

Arbeidet som legges ned i forbindelse med Vigelandjubileet 2019 vil legge et godt grunnlag for å gjøre Gustav Vigeland bedre kjent både nasjonalt og internasjonalt. Vigeland-museet håper også satsningen kan stimulere til ny og økt forskning på Vigelands liv og kunst. 

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge