Fra museet / From the museum

KUNSTforum inviterer i samarbeid med Vigeland-museet til artist talk med kunstneren Anders Sletvold Moe i hans utstilling Passage for Reflection, onsdag 26. mars kl. 18. Sletvold Moe er profil i det nyeste nummeret av KUNSTforum der skulptur og tredimensjonale uttrykk står i fokus.

Passage for Reflection består av en stedsspesifikk monumentalskulptur. Det innebærer at arbeidet er laget i direkte relasjon til utstillingsrommet og får sin betydning i samspill med stedet der det er laget. Skulpturen består av to bemalte flater som danner en passasje man kan bevege seg gjennom, og slik inviteres betrakteren til refleksjon og bevegelse. Passage for reflection er konstruert og plassert slik at dagslyset fra vindu og overlys skaper refleksjoner og lysspill i flatene. Verkets tittel spiller på den flertydige betydningen av refleksjon, som både speiling og tenkning.

Gjennom en samtale mellom kunstner og museumsleder for Vigeland-museet, Jarle Strømodden, får vi mulighet til å bedre kjent med Sletvold Moes praksis og hva han tenker rundt skulptur som uttrykk i dag.

Gratis inngang og enkel servering.

Det nyeste nummeret av KUNSTforum kan kjøpes til en hyggelig pris á kr. 50,- (husk kontanter), eller enda bedre: GRATIS om det tegnes abonnement på stedet.

Arrangementet varer til kl. 20.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge