Fra museet / From the museum

Bronseskulpturene rundt fontenen har over tid blitt utsatt for forurensing og mye fukt. Dette har dannet mørke, grove korrosjonsskorper på overflaten. Skorpene kan inneholde skadelige korrosjonsprodukter. De skjuler også detaljer i modelleringen. Vigeland-museets konserveringsavdeling har derfor startet et konserveringsprosjekt der målet er å fjerne disse korrosjonsskorpene. Dette skal gjøres på samtlige skulpturer rundt fontenen. Prosjektet vil gå over flere år.

Mekanisk rensing av korrosjon med skalpell er en tradisjonell, men svært tidkrevende metode. Konserveringsavdelingen har derfor, i samarbeid med eksterne eksperter, forsøkt å finne en bedre og raskere måte å fjerne korrosjonsskorpene på. Sommeren 2012 ble skulpturen Ung gutt og pike med pannene mot hverandre renset med en relativt ny metode: blåsing med tørris. Tørrisen (frossen CO2) blåses på metalloverflaten på samme måte som ved sandblåsing, men dette er en mer skånsom behandling som heller ikke etterlater ekstra avfall. Blåsing med tørris viste seg å fjerne det øverste sjiktet av skorpene og ga dermed en jevnere overflate. All blåsing ble gjort i løpet av en dag. Etter blåsing ble mer av korrosjonen renset bort for hånd med skalpell. Dette arbeidet tok ca. en uke. Til slutt ble skulpturen vokset for å beskytte overflaten.
Behandlingen var vellykket og vi har derfor valg å fortsette med denne konserveringsmetoden for flere av tregruppene rundt fontenen. Sommeren 2013 ble skulpturen Ung kvinne lener seg ut av treet konservert.

Den 18. august 2014 demonterte vi tre skulpturer og fraktet dem til Vigeland-museet for å fortsette dette konserveringsarbeidet.
Vi planlegger å remontere skulpturene på bassengkarmen i midten av september 2014. Da er alle de fem skulpturene i det sørøstlige hjørnet av fontenen konservert.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge