Fra museet / From the museum

27. september 2014 - 8. februar 2015


BÅRD BREIVIK (f. 1948) er en av våre mest markante kunstnere og har, i dobbel forstand, satt spor etter seg i det norske kunstlandskapet. Han har vært en lederskikkelse i opprøret mot de etablerte tradisjonene, samtidig som han har preget det offentlige rom med sine skulpturer og installasjoner. I sal 7 vises Three Organic Strings (2006), et verk som i sin spinkle monumentalitet er både en skulptur og en installasjon.

Verket er modellert i leire og deretter støpt i rustfritt stål, og er i så måte et eksempel på Breiviks fascinasjon for tradisjonelle håndverksteknikker. Hans formale uttrykk har derimot vært langt mer banebrytende, spesielt i den tidlige fasen av kunstnerskapet. Gjennom sin tid ved St. Martin School of Art i London på starten av 1970-tallet ble Breivik som ung kunstner opptatt av tankegodset innenfor såkalt land art. Kunstretningen var et oppgjør med 1960-årenes kommersialisering av kunst, og som en motvekt presenterte land art kunst som gjerne var underkommunisert, og fremstod som nærmest umerkelige innslag i natur og landskap. Bård Breivik er en av de første som introduserer denne type kunstprosjekter i Norge.


Fortsatt holder kunstneren fast ved ønsket om å påvirke rommet mennesker ferdes i, enten det er ute eller inne. Three Organic Strings kommuniserer både med rommet den står i og betrakteren. På mange måter er verket langt mer sanselig enn Breiviks tidlige, mer konseptuelle, arbeider. Publikum er velkommen til å gå inn i installasjonen, og oppleve å stå omringet av et sammensurium av stålarmer som tilsynelatende spontant beveger seg i den ene eller andre retningen. Breivik betoner ofte bevegelser og former i sin kunst, men utrykker de gjerne gjennom materialer som oppleves harde og fikserte. Loddene som henger i ståltråd rundt skulpturen danner ramme eller grense. Det definerer eller antyder et rom innenfor eller utenfor. Det tynne, tunge, vertikalt hengende er en tydelig definerende kontrast til de dynamisk formede stålarmene.

Bård Breivik har gjennom hele sitt kunstneriske virke vært åpen for å utforske ulike materialer og former, og på den måten har han vært en foregangsfigur i norsk kunst. Han har bidratt til å sette premissene for hva skulptur kan eller skal være.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge