13. oktober 2017 - 14. januar 2018


- Det motsatte av rastløshet og distraksjon, Kjetil Røed, Aftenposten 
- Igjen og igjen og igjen, Liv Brissach, kunstkritikk.no 


T 9 2017 84x84cmT 12 2017 84x84cm


Hovedelementet i Inger Johanne Gryttings tegninger er den horisontale, repetetive streken. Med en Faber Castell 8B blyant bygger hun, 
med tette parallelle linjer, heldekkende billedflater som ofte har et spalteformat. Hvert arbeid begynner i øvre venstre hjørne for så å gå nedover og fortsetter på nytt i neste spalte. Når spissen brekker, blir et hvitt “hull” det synlige brudd i kontinuiteten.

Før hver ny tegning, definerer hun selvvalgte begrensninger, som bidrar til å skape motstand i utførelsen. Hvert strøk bærer med seg kroppens tyngde når blyanten styres over billedflaten. Hun har selv beskrevet det som meiselens repetitive skår i en tredimensjonal materie. Strekene er ikke abstrakte, de kommuniserer på lave frekvenser. De er meningsbærere, men er uoversettbare.

Inger Johanne Grytting er født 1949 i Svolvær og har røtter i Tromsø. I 1972 flyttet hun til New York, hvor hun fortsatt bor og arbeider.

 

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge