2. juni - 16. september 2018

 

 

I Åsil Bøthuns kunst utspiller det seg et drama mellom hva som er "kunstig" og hva som er "ekte" Kjetil Røed, Vårt Land

 Åsil Bøthun (f. 1971) lager skulpturer som undersøker sosial tilhørighet og vaner gjennom bruk av interiørgjenstander, tekstiler og andre typer objekter knyttet til hverdagslivet vårt. Ved å ta utgangspunkt i sine egne omgivelser, visualiserer og materialiserer hun nedarvet tankespinn, som er knyttet til vår nære historie og middelklassens kulturelle, sosiale og estetiske preferanser.

Til utstillingen Piknik i grått viser hun en serie nye skulpturer, hvor ikoniske skandinaviske møbler er satt sammen med hverdagslige bruksgjenstander og elementer fra natur. Hun viser også tidligere verk, som utdyper en gjennomgående tematikk i kunstnerskapet.

Sammen med møblene er papp, papir, lateks og gips hovedingrediensene i verkene. Ved hjelp av disse materialene, skaper hun etterligninger av tre, bark, steiner og planter, og kopier av industrielt fremstilte objekter.

I de nye arbeidene har hun resirkulert avfallsmateriale i form av papp hentet fra avfallskonteinere, kastet emballasje fra forbruksvarer. Dette materialet har hun bearbeidet til kopier av gjenkjennbare bruksgjenstander og naturelementer. I enkelte av arbeidene er pappen forsøkt tilbakeført til sin opprinnelse gjennom å skape illusjoner av bark og treverk.

Også i gipsarbeidene har hun hentet råmaterialet fra avfall. Gipsplater opprinnelig brukt som bygningsmateriell er resirkulert og transformert til en etterligning av skifersteiner. Innimellom disse transformerte gipsplatene, finner en også relieffer av forskjellige typer etterlater fra tekstiler og mat. Som i de andre arbeidene er det underliggende materialet kamuflert, til fordel for overflater som illuderer fossiler.

Gjennomgående er bruken av industrielt fremstilt materiale, som hun reverserer tilbake til naturkomponenter. Hun forsøker å gjengi virkeligheten, de råe naturkomponentene, for så å fusjonere de med møblene. Naturelementene kan oppleves som substitutter til menneskene som er ment å bruke og besitte møblene og tingene. De okkuperer rommet og plassen, som om de insisterer på tilstedeværelsen. Felles for alle arbeidene er en fenomenologisk tilnærming, hvor arbeidene er møysommelig fremstilt ved hjelp av hendene som viktigste arbeidsredskap.

Åsil Bøthun bor og arbeider i Bergen. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo fra 1996-2002. Hun deltatt på en rekke utstillinger, og mottatt flere priser både nasjonalt og internasjonalt. Hun er også innkjøpt av flere store museumssamlinger. For tiden er hun ansatt som professor i skulptur og installasjon ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design ved Universitetet i Bergen.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes vederlagsfond, Statens utstillingsstipend og Bergen kommune.
 

bilde invitasjon redigert asil
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge