Eng

Vigeland
museet

Originals Grisaille (Malevich), akryl på lerret, 2016 og Originals (Malevich), olje på tre, 2011. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Åpning: Dag Erik Elgin

A modernistic endpoint

Gustav Vigelands fremstillinger av individets og slektens heroiske livsutfoldelse står fjernt fra modernismens reduserte uttrykk. Men lar fenomenet Vigeland og modernismen seg så enkelt innfange? Til tross for kunstnerens kritikk av modernismen finnes en utpreget spenning mellom figur og geometrisk form i Vigelands kunst.

Utstillingens omdreiningspunkt er Vigelands eget gravmonument i museets tårnrom, bestående av en kuleformet urne båret av en enkel søyle. Av i alt 18 relieffer som omkranser monumentet rakk Vigeland kun å ferdigstille åtte før sin død, og ti av relieffene ble etterlatt som hvite kvadratiske monokromer. Monumentet fremstår ikke bare formalt annerledes enn Vigelands øvrige arbeider, men med parallell til et ikke-gjenstandsbasert kunstuttrykk.

Tilsvarende finnes et spenningsforhold mellom klassisisme og funksjonalisme i arkitekt Lorentz Rees utforming av Vigeland-museet. Museumsbygningen ble oppført i to etapper, der uttrykket endres fra nordisk klassisisme i østfløyen fra 1923, til en forenklet og funksjonalistisk preget sydfløy fra 1928. Med dette som bakgrunn retter utstillingen Et modernistisk punktum, i dialog med et utvalg nye og eldre arbeider av Dag Erik Elgin, blikket mot en mer kompleks tolkning av Gustav Vigelands kunstneriske produksjon.

Velkommen til åpning i Vigelandmuseet kl. 18-20.

Flere arrangementer