Eng

Vigeland
museet

Foto: Sara Eliassen / Prosessfoto fra Tripych-videoproduksjon.  Aktører: Kristin Bratthagen, Erlend Auestad, Ivar Ørn Sverrison. Koreograf: Katrine Bølstad. Foto: Philip Øgaard

Foredrag: Vigelandstipendene 2019

Sara Eliassen og Ingvild Hammervoll holder foredrag om sine stipendprosjekt i Vigeland-museet.
Gratis inngang og åpent for alle.

Om prosjektene:
Kunstner Sara Eliassen vil presentere et overordnet kunstnerisk prosjekt, heri en serie filmsekvenser der utvalgte Vigelandskulpturer "kommer til live" ved hjelp av dansere. Sekvensene approprierer et filmisk grep fra Leni Riefenstahls Olympia fra 1938, der greske statuer transformeres til idrettsutøvere; den antikke våkner som idealmennesket. Prosjektet bruker potensialet som finnes i relasjonen mellom skulptur og film, det statiske og det bevegelige - og spekulerer videre i bevegeligheten til utvalgte Vigelandskulpturer. Den menneskelige tiltrekningen til uttrykk for kraft og fremdrift stod sterkt i de flere av de europeiske -ismene rundt 1920-1940, og selv om opphøyningen av f.eks idrettsutøvere gjorde seg gjeldende også i antikk tenkning, skiller mellomkrigstiden seg ut med troen på det teknologiske. Eliassens overordnede prosjekt ønsker blant annet å reflektere rundt mekanismene gjeldende i dragninger mot menneskelig optimalitet, vitalitet og det ideale i teknologi og samfunn av idag. Ved å tenke på propaganda som ´performance of power´- ikke bare et budskap som formidles, men som en aktiv agent i å konstruere virkeligheter - hvilke øyeblikk og i hvilke bevegelser er det normen defineres og redefineres?

Filmsekvensene ble første gang vist i forbindelse med utstillingen "The Feedback Loop: Fragmented" på Munchmuseet i bevegelse - Kunsthall Oslo i 2018, og vil vises i offentlig rom i samarbeid med Koro/Uro 2020/2021. Koreografi er ved Katrine Bull Evensen. Foto: Philip Øgaard. Aktører: Kristin Bratthagen, Erlend Auestad og Ivar Ørn Sverrison.

Kunsthistoriker Ingvild Hammervoll holder foredraget "Gustav Vigeland i Paris - Et kunstnerisk gjennombrudd".
Mellom 1893 og 1901 oppholder den unge Vigeland seg i lengre perioder i Paris. Inspirasjonen fra den franske kunstscenen er kjent, men ikke fullstendig utforsket. Flere skisser og skulpturer har store likheter med Camille Claudels sentrale verk. Selv nevner Vigeland Gustave Moreau i brev hjem. I hvilken grad påvirker de hans valg av motiver? I lys av den franske kunstscenen utforskes Vigelands kunstnerskap og gjennombrudd.

Arrangementet varer i ca. 2 timer. Pause mellom foredragene.

Flere arrangementer