Eng

Vigeland
museet

Fontenen i Vigelandsparken.

Jubileumsomvisning i Vigelandsparken

Bli kjent med Vigelandsparkens historie! Parkens tilblivelse strekker seg over en periode på førti år, og startet med Fontenen, som egentlig skulle stå alene et helt annet sted i byen.

Vigelands enorme fantasi og arbeidskapasitet var en forutsetning for parkens tilblivelse, men han var også avhengig av viktige støttespillere og økonomiske bidragsytere. Hør den spennende historien på en av våre jubileumsomvisninger i parken.

Oppmøte ved Fontenen! Omvisningen holdes på norsk av en Oslo-guide.

Flere arrangementer