Nor

Vigeland
museet

Hell (1897). Photo: Vigeland Museum / Øyvind Andersen

Arbeider 1889-1910

Skulpturene i museet vises tilnærmet kronologisk. I de tre første salene vises hovedsakelig arbeider fra 1890 til 1910. De aller tidligste skulpturene hadde ofte tradisjonelle bibelske eller mytologiske motiver. Sentrale arbeider er Hagar og Ismael, Forbannet og Helvete. Utover i 1890-årene begynte derimot Vigeland å arbeide med mer moderne temaer, som for eksempel menneskets sjelsliv. Spesielt var han opptatt av det mangfoldige forholdet mellom mann og kvinne.