Nor

Vigeland
museet

Fountain Room. (Photo: Unni Kvam / Vigelandmuseet)

The collection / Permanent exhibition /

På begynnelsen av 1900-tallet modellerte Vigeland på eget initiativ en modell til en fontene han ønsket reist i Kristiania (Oslo). Fontenemodellen ble stilt ut på Kunstindustrimuseet i 1906, og fikk stor oppmerksomhet, også internasjonalt. I 1907 bestilte kommunen Vigelands Fontene til Eidsvolls plass foran Stortinget.

Vigeland var ikke fornøyd med den tiltenkte plasseringen av Fontenen på Eidsvolls plass. I 1915 ble den derfor foreslått reist på Abelhaugen i Slottsparken – og på begynnelsen av 1920-tallet foran Vigelands atelier på Frogner. I 1924 ble det endelig bestemt at Fontenen skulle plasseres på Frognerjordene, der den står i dag, som en del av Vigelandsparken.

Fontenemodellen fra 1906 (utstilt i sal 9) er preget av tidens art nouveau, med buede linjer og organiske former. I den endelige versjonen er formen strammet opp. Dette var i tråd med Vigelands overbevisning om at formen i hans skulpturer måtte bli strengere.

Fontenesalen er fredet.

««Nå er øyeblikket. Det gjelder å stille seg klart for øye, hva Vigeland og hans Fontene betyr i norsk kultur. Gustav Vigeland er den sterkeste og mest fruktbare plastiske evne, som det norske folk har frembragt … Her kan man bruke det sterke ord Geni.»» — Kunsthistoriker Andreas Aubert i Verdens Gang, 1906
Fountain Hall. Photo: Vigeland Museum / Ivar Kvaal
Fountain Hall. Photo: Vigeland Museum / Ivar Kvaal
Fontenemann
Guttenitreet2_UIK
Guttenitreet_nært_UIK
Tregruppene_kvinne