Nor

Vigeland
museet

The-Monolith-Hall

The collection / Permanent exhibition /

Vigeland holdt fast ved den egyptiske kunsten som et viktig forbilde, og uttalte: «Det som i mine granittgrupper leder tankene hen på egyptisk kunst … det er forenklingen».

De første fire av de i alt 36 granittgruppene rundt Monolitten ble modellert allerede i 1916. I perioden 1917–1919 ble ytterligere 20 av gruppene utformet. På dette tidspunktet var disse skulpturene tenkt plassert som en del av det foreslåtte fonteneanlegget på Abelhaugen i Slottsparken.

Monolitten ble modellert i leire av Vigeland i 1924–25, og i 1929 startet huggingen av den 17 meter høye søylens 121 figurer. Det tok tre steinhuggere 13 år å få arbeidet ferdig.

Vigeland selv ønsket som regel ikke å kommentere sine skulpturers symbolikk eller mening. Om Monolitten uttalte han kun at «søylen er min religion».

«Søilen er min religion.» — Gustav Vigeland
Ik vigeland 0032
Statuer
Huset til morfaren, Mjunebrokka
Monolith Hall (Photo: Vigelandmuseet)
Monolith Hall (Photo: Vigelandmuseet)
Detalj_monolittsal
Monolittdetalj surebarn