Nor

Vigeland
museet

The Vigeland Park.

Vigeland Park / Besøk

Opening hours

The park is open 24/7 throughout the year

Prices

Free

Find

Plan your trip in Ruter.

Map

Map.

Parking
Guided tours
Bruk av parken

Vigelandsparken forvaltes av Bymiljøetaten (BYM). Ønsker du å filme, holde et arrangement eller rigge noe i parken må du søke om tillatelse til dette. Kontakt BYM for mer informasjon.

Det er ikke tillatt å fly droner i parken.
Det leies ikke ut rullestoler.