Eng

Vigeland
museet

Fontenesalen i Vigelandmuseet er fredet. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)

Samlingen / Fast utstilling /

I Fontenesalen finner du alle originalmodellene til Gustav Vigelands Fontene i Vigelandsparken.

På begynnelsen av 1900-tallet modellerte Vigeland på eget initiativ en modell til en fontene han ønsket reist i Kristiania (Oslo). Fontenemodellen ble stilt ut på Kunstindustrimuseet i 1906, og fikk stor oppmerksomhet, også internasjonalt. I 1907 bestilte kommunen Vigelands Fontene til Eidsvolls plass foran Stortinget.

Vigeland var ikke fornøyd med den tiltenkte plasseringen av Fontenen på Eidsvolls plass. I 1915 ble den derfor foreslått reist på Abelhaugen i Slottsparken – og på begynnelsen av 1920-tallet foran Vigelands atelier på Frogner. I 1924 ble det endelig bestemt at Fontenen skulle plasseres på Frognerjordene, der den står i dag, som en del av Vigelandsparken.

Fontenemodellen fra 1906 (utstilt i sal 9) er preget av tidens art nouveau, med buede linjer og organiske former. I den endelige versjonen er formen strammet opp. Dette var i tråd med Vigelands overbevisning om at formen i hans skulpturer måtte bli strengere.

Fontenesalen er fredet.


««Nå er øyeblikket. Det gjelder å stille seg klart for øye, hva Vigeland og hans Fontene betyr i norsk kultur. Gustav Vigeland er den sterkeste og mest fruktbare plastiske evne, som det norske folk har frembragt … Her kan man bruke det sterke ord Geni.»» — Kunsthistoriker Andreas Aubert i Verdens Gang, 1906
Detalj fra Fontenesalen i Vigelandmuseet. (Foto: Ivar Kvaal / Vigeland-museet)
Tregrupper og relieffer. Foto: Vigelandmuseet / Ivar Kvaal
Fontenesalen. Foto: Unni Irmelin Kvam.
Midtgruppe. Foto: Unni Irmelin Kvam.
Tregrupper og relieffer. Foto: Unni Irmelin Kvam.
Tregrupper og relieffer. Foto: Unni Irmelin Kvam.
Fontenesalen. Foto: Unni Irmelin Kvam.
Tregruppe. Foto: Unni Irmelin Kvam.
Fontenesalen. Foto: Unni Irmelin Kvam.
Tregruppe. Foto: Unni Irmelin Kvam.