Eng

Vigeland
museet

Monolittsalen i Vigelandmuseet. (Foto: Ivar Kvaal / Vigelandmuseet)

Samlingen / Fast utstilling /

I Monolittsalen finner du den originale gipsmodellen til Monolitten i 1:1 størrelse, samt gipsmodellene til 18 av de 36 granittgruppene på Monolittplatået i Vigelandsparken. En fotoserie fra 1926 – 1927 forteller også om ferden til den 260 tonn tunge steinen som senere ble Monolitten, fra steinbruddet ved Iddefjorden til Vigelandsanlegget i Frognerparken.

Monolittmodellen (1924-25) består av tre deler, hver måler omtrent 4,5 meter. Vigeland modellerte selv Monolitten i full størrelse i leire, i løpet av ti måneder. Søylen, som i alt består av 121 figurer, ble hugget ut av én stein - derav navnet Monolitten. Arbeidet ble utført av tre steinhuggere i løpet av 14 år, fra 1929 til 1943, i et skur i Vigelandsparken. Etter at Monolitten var ferdig støpt i gips, ble den flyttet fra atelieret og plassert ved siden av den oppreiste steinen inne i skuret. Ved hjelp av en stillbar måleinnretning overførte steinhuggerne tusenvis av punkter fra gipsmodellen til steinen for så med meisel og hammer å hugge etter disse, - et meget tidkrevende arbeid.

Vigeland selv ønsket som regel ikke å kommentere sine skulpturers symbolikk eller mening. Om Monolitten uttalte han kun at «søylen er min religion».

Rundt i salen står 18 gipsmodeller (1915-36) i full størrelse til de 36 granittgruppene som omkranser Monolitten i Vigelandsparken. I 1915 begynner Vigeland å arbeide med en serie av store granittgrupper som han vil knytte sammen med fontenen. Granittgruppene markerer en ny fase i Vigelands kunst. Formene forenkles og gjøres fyldigere, detaljene blir underlagt helheten og en monumental virkning etterstrebes. Enkeltfiguren forsvinner til fordel for grupper - det er de typiske allmennmenneskelige relasjoner som skildres.

Vigeland holdt fast ved den egyptiske kunsten som et viktig forbilde, og uttalte: «Det som i mine granittgrupper leder tankene hen på egyptisk kunst … det er forenklingen».


«Søilen er min religion.» — Gustav Vigeland
Monolittsalen (Foto: Ivar Kvaal / Vigelandmuseet)
Monolittsalen (Foto: Ivar Kvaal / Vigelandmuseet)
Monolittsalen.
Monolittsalen i Vigeland-museet viser originalgipsen til Monolitten.
Monolittsalen. Foto: Vegard Kleven / Vigelandmuseet
Gipsmodell til granittgruppe. . Foto: Vegard Kleven / Vigelandmuseet
Detalj_monolittsal
Gipsmodell til granittgruppe. Foto: Unni Irmelin Kvam.
Monolittdetalj.
Gipsmodell til granittgruppe. Foto: Unni Irmelin Kvam.