Vigeland
museet

Nor
Jury Eckbos Legat Jubileumsutstilling. Photo: Jon Gorospe

Eckbos Legat Jubileumsstipend og jubileumsutstilling

Søknadsfrist: 5. januar 2022

Eckbos Legat fyller 100 år i 2023. I den forbindelse har Eckbos Legat inngått et samarbeid med Vigelandmuseet og Kulturbyrået Mesén. Sommeren 2023 vil det være en jubileumsutstilling på Vigelandmuseet og det vil deles ut et jubileumsstipend på kr 200.000 til én kunstner.

Kunstnere fra hele Norge inviteres til å søke med et forslag til skulpturelt/tredimensjonalt verk som kan produseres til jubileumsutstillingen. Søkere må være norske statsborgere eller drive sitt kunstneriske virke i Norge, og må være 40 år eller yngre det året utstillingen gjennomføres.

Utstillingen vil være juryert. Juryen nominerer fire kunstnere med deres foreslåtte verk som får produksjonsstøtte til utstillingen på kr 75.000 hver. I løpet av utstillingsperioden vil juryen velge en stipendmottaker som vil motta jubileumsstipendet. Juryen består av Jarle Strømodden (juryleder), Ahmed Umar, Azar Alsharif, Kristine K. Wessel og Mona Gjessing.

Visningssted/arena: Vigelandmuseet
Utstillingsperiode: Mai-september 2023
Søknadsfrist: 5. januar 2022
Se fullstendig utlysningstekst

Om Eckbos Legat
Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. Eckbos legat yter årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller inn under legatets ulike formål, bl.a. kunst og kultur.