Vigeland
museet

Nor
Redsel (1892) (Photo: Annar Bjørgli / National Museum)

Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen

Undervisningstilbud for skoleklasser

Varighet: 60 minutter

INNLEDNING
Gjennom hele sitt 50 år lange kunstnerskap satte Gustav Vigeland menneskets tilværelse under lupen. Hans livsverk, Vigelandsparken i Oslo, oppsummerer den tilbakevendende viljen til å utforske nyansene i hva det vil si å være menneske. Skulpturparken er både lavmælt og kraftfull med sine historier om livets små og store øyeblikk. I 2019 var det 150 år siden Gustav Vigeland (1869–1943) ble født, og i den forbindelse presenteres vandreutstillingen «Gustav Vigeland.
Angsten står i sofaen». Utstillingen gir publikum mulighet til å oppleve en mindre kjent side av Norges mest berømte billedhugger. Utvalget er likevel representativt for kunstnerskapet hans, blant annet fordi det berører en tematikk som Vigeland gjennomgående var opptatt av helt fra han var svært ung: mellommenneskelige relasjoner og følelseslivet vårt. Med de magre, lange og nærmest skjøre kroppene skiller formspråket seg tydelig fra det vi kjenner fra Vigelandsparken. Fremfor livskraft og styrke, vektlegger arbeidene fra 1890-årene menneskets sårbarhet, ensomhet og fremmedfølelse.

OM UTSTILLINGEN
Utstillingen består av 21 skulpturer; 15 i bronse og seks i gips. De fleste bronseskulpturene er laget i en tidlig fase av Vigelands kunstnerskap, hovedsakelig mellom 1892 og 1903. To bronseskulpturer og de seks gipsarbeidene er fra en senere periode, laget mellom 1917 og 1929. Gjennom utstillingen inviteres publikum til å reflektere over Vigelands betydning og relevans i dag, i det den griper inn i eksistensielle tema som ensomhet, uro, lengsel og utenforskap. I arbeidene blandes melankoli, sårbarhet og frykten for avvisning med maktesløshet og fortvilelse. Hva forteller Vigelands skulpturer om det vanskelige ved å være menneske, også i vår tid? Og kan man lære noe om seg selv i møtet med dem?
Utstillingen er utformet for å kunne skape møter og forbindelser mellom vår egen tid og Vigelands kunst. Formidlingen knyttet til utstillingen, og utstillingens design, skal legge til rette for å trekke
ut noe av det tidløse ved Vigelands arbeider.

Publikum møter tre «scener»:
• et stuemiljø
• et soverom
• et kjøkkenbord


En Vigeland-skulptur er plassert i hver av scenene. På denne måten skapes nye historier og kontekster for skulpturene. Det
er stemninger i skulpturene, men det vi har gjort her, er å skape stemninger også rundt skulpturene. Hvordan påvirker dette historiene som kan ligge i motivet?

På tre av veggene er Vigelands skulpturer plassert foran fotografier som viser urbane elementer som asfalt, mur og betong. Også dette er et grep for å gi skulpturene nye kontekster. Utstillingen består i tillegg av en «skulpturhage» som er noe mer tradisjonell. Målet med utstillingens design har vært å skape en kombinasjon av «vanlige» måter å presentere skulptur på (sokler), og uventede presentasjonsmåter (møbler og fotobakgrunner).

Mål med utstillingen:
• Få elevene til å reflektere over følelsesinnholdet i Vigelands
skulpturer. På hvilken måte handler de om oss? Identifiserer
vi oss med dem? Hvorfor / hvorfor ikke?
• Få elevene til å reflektere over likheter og forskjeller mellom
Vigelands tid og sin egen
• Skape nærhet til skulpturene gjennom ulike formidlingsgrep
(samtaleøvelser, titteløvelse, sokkeløvelse, skriveworkshop.
Se mer informasjon under)
• Bli mer kjent med Gustav Vigelands kunstnerskap
• Få inntrykk og gi uttrykk

FORMIDLING
Formidlingen knyttet til utstillingen vektlegger samtale og dialog. Elevene skal oppmuntres til å reflektere selvstendig over
skulpturene og deres innhold gjennom å se, høre og selv snakke om dem. Gjennom ulike grep er målet at det skal oppstå nærhet til og identifikasjon med motivene. Last ned lærerveiledningen her.


Angsten står i sofaen vigelandmuseet 01 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 02 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 05 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 07 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 08 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 09 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 10 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 11 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 12 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 14 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 16 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 17 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 19 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 20 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 21 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 22 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 23 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 24 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 25 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 27 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 28 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 29 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 30