Vigeland
museet

Nor
Jury Eckbos Legat Jubileumsutstilling. Photo: Jon Gorospe

Nytt stipend til unge kunstnere fra Eckbos Legat

Jubileumsutstilling for Eckbos Legat på Vigelandmuseet i 2023

Eckbos Legat fyller 100 år i 2023. I den forbindelse har Eckbos Legat inngått et samarbeid med Vigelandmuseet og Kulturbyrået Mesén. Sommeren 2023 vil det være en jubileumsutstilling på Vigelandmuseet og det vil deles ut et jubileumsstipend på kr 200.000 til én kunstner.

Foruten å være en betydelig entreprenør og industribygger, hadde legatstifter Eivind Eckbo også en særlig interesse for kunst. Han pleiet bl.a. et nært forhold til Gustav Vigeland, og legatet eier i dag flere verk av Vigeland. Når legatet nå skal markere sitt 100-årsjubileeum, synes vi det er en fin anledning til å løfte frem nye talenter, samtidig som vi vedlikeholder båndet mellom legatstifter og Vigeland, sier Richard Arnesen, styreleder i Eckbos Legat.

Kunstnere fra hele Norge inviteres til å søke med et forslag til skulpturelt/tredimensjonalt verk som kan produseres til jubileumsutstillingen. Søkere må være norske statsborgere eller drive sitt kunstneriske virke i Norge, og må være 40 år eller yngre det året utstillingen gjennomføres.

Utstillingen vil være juryert. Juryen nominerer fire kunstnere med deres foreslåtte verk som får produksjonsstøtte til utstillingen på kr 75.000 hver. I løpet av utstillingsperioden vil juryen velge en stipendmottaker som vil motta jubileumsstipendet. Juryen består av Jarle Strømodden (juryleder), Ahmed Umar, Azar Alsharif, Kristine K. Wessel og Mona Gjessing.

Det er stas å få være med på å gjennomføre et slikt prosjekt, som munner ut i både utstilling og stipendutdeling. Jeg har store forventninger til forslagene som kommer inn, sier juryleder Jarle Strømodden

FAKTA
Visningssted/arena: Vigelandmuseet
Utstillingsperiode: Mai-september 2023
Søknadsfrist: 5. januar 2022
Se fullstendig utlysningstekst her.


Om Eckbos Legat
Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. Eckbos legat yter årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller inn under legatets ulike formål, bl.a. kunst og kultur.