Vigeland
museet

Nor
Eremitten logo

Vigeland PLUSS: Eremitten (1898)

Digital formidling

I Vigelandmuseet finnes det over 1600 skulpturer av Gustav Vigeland. I denne filmen får du et innblikk i en av hans tidlige skulpturer: Eremitten (1898). Denne skulpturen er karakteristisk for Vigelands kunst på 1890-tallet, både når det gjelder stil og innhold.

Medvirkende: Marte Grette, Vigelandmuseet.

Filmen er laget av Alex Asensi.


<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>