Vigeland
museet

Nor
Redsel (1892) (Photo: Annar Bjørgli / National Museum)

Gratis omvisning for skoleklasser!

I utstillingen "Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen"

I hele november tilbyr vi gratis omvisninger i utstillingen "Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen" for skoleklasser.

Kan Gustav Vigeland (1869-1943) fortelle oss noe om hvordan det er å være menneske i dag? I utstillingen "Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen" får elevene mulighet til å oppleve en mindre kjent side av Norges største billedhugger. Med fokus på temaer som ensomhet, angst, lengsel og utenforskap knyttes tråder mellom Vigelands samtid og vår egen tid. Formidlingen knyttet til utstillingen vektlegger samtale og dialog. Elevene skal oppmuntres til å reflektere over skulpturene og deres innhold gjennom å se, høre og selv snakke om dem.

Mål med utstillingen:

• Få elevene til å reflektere over følelsesinnholdet i Vigelands skulpturer. På hvilken måte handler de om oss? Identifiserer vi oss med dem? Hvorfor / hvorfor ikke?

• Få elevene til å reflektere over likheter og forskjeller mellom Vigelands tid og sin egen

• Bli mer kjent med Gustav Vigelands kunstnerskap

• Få inntrykk og gi uttrykk

Les her for mer informasjon.

Vi tilbyr omvisninger tirsdag-fredag mellom klokken 9 og 15.

Ønsker du å bestille omvisning? Ta kontakt med marte.grette@kul.oslo.kommune.no for å bestille.