Vigeland
museet

Eng
Redsel (1892) (Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet)

Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen

Undervisningstilbud for skoleklasser

Varighet: 45-60 minutter

Last ned lærerveiledning her.

INNLEDNING
Gjennom hele sitt 50 år lange kunstnerskap satte Gustav Vigeland menneskets tilværelse under lupen. Hans livsverk, Vigelandsparken i Oslo, oppsummerer den tilbakevendende viljen til å utforske nyansene i hva det vil si å være menneske. Skulpturparken er både lavmælt og kraftfull med sine historier om livets små og store øyeblikk. I 2019 var det 150 år siden Gustav Vigeland (1869–1943) ble født, og i den forbindelse presenteres vandreutstillingen Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Utstillingen gir publikum mulighet til å oppleve en mindre kjent side av Norges mest berømte billedhugger. Utvalget er likevel representativt for kunstnerskapet hans, blant annet fordi det berører en tematikk som Vigeland gjennomgående var opptatt av helt fra han var svært ung: mellommenneskelige relasjoner og følelseslivet vårt. Med de magre, lange og nærmest skjøre kroppene skiller formspråket seg tydelig fra det vi kjenner fra Vigelandsparken. Fremfor livskraft og styrke, vektlegger arbeidene fra 1890-årene menneskets sårbarhet, ensomhet og fremmedfølelse.

OM UTSTILLINGEN
Utstillingen består av 21 skulpturer; 15 i bronse og seks i gips. De fleste bronseskulpturene er laget i en tidlig fase av Vigelands kunstnerskap, hovedsakelig mellom 1892 og 1903. To bronseskulpturer og de seks gipsarbeidene er fra en senere periode, laget mellom 1917 og 1929. Gjennom utstillingen inviteres publikum til å reflektere over Vigelands betydning og relevans i dag, i det den griper inn i eksistensielle tema som ensomhet, uro, lengsel og utenforskap. I arbeidene blandes melankoli, sårbarhet og frykten for avvisning med maktesløshet og fortvilelse. Hva forteller Vigelands skulpturer om det vanskelige ved å være menneske, også i vår tid? Og kan man lære noe om seg selv i møtet med dem?

Utstillingen er utformet for å kunne skape møter og forbindelser mellom vår egen tid og Vigelands kunst. Formidlingen knyttet til utstillingen, og utstillingens design, skal legge til rette for å trekke ut noe av det tidløse ved Vigelands arbeider. Publikum møter tre «scener»:
• et stuemiljø
• et soverom
• et kjøkkenbord

En Vigeland-skulptur er plassert i hver av scenene. På denne måten skapes nye historier og kontekster for skulpturene. Det er stemninger i skulpturene, men det vi har gjort her, er å skape stemninger også rundt skulpturene. Hvordan påvirker dette historiene som kan ligge i motivet?

På tre av veggene er Vigelands skulpturer plassert foran fotografier som viser urbane elementer som asfalt, mur og betong. Også dette er et grep for å gi skulpturene nye kontekster. Utstillingen består i tillegg av en «skulpturhage» som er noe mer tradisjonell. Målet med utstillingens design har vært å skape en kombinasjon av «vanlige» måter å presentere skulptur på (sokler), og uventede presentasjonsmåter (møbler og fotobakgrunner).

Mål med utstillingen:
• Få elevene til å reflektere over følelsesinnholdet i Vigelands
skulpturer. På hvilken måte handler de om oss? Identifiserer
vi oss med dem? Hvorfor / hvorfor ikke?
• Få elevene til å reflektere over likheter og forskjeller mellom
Vigelands tid og sin egen
• Skape nærhet til skulpturene gjennom ulike formidlingsgrep
(samtaleøvelser, titteløvelse, sokkeløvelse, skriveworkshop.
Se mer informasjon under)
• Bli mer kjent med Gustav Vigelands kunstnerskap
• Få inntrykk og gi uttrykk

FORMIDLING
Formidlingen knyttet til utstillingen vektlegger samtale og dialog. Elevene skal oppmuntres til å reflektere selvstendig over skulpturene og deres innhold gjennom å se, høre og selv snakke om dem. Gjennom ulike grep er målet at det skal oppstå nærhet til og identifikasjon med motivene.

Ønsker du å bestille omvisning?
Kontakt oss på mail: marte.grette@kul.oslo.kommune.no. Oppgi ønsket dato og klokkeslett, antall elever, klassetrinn, ønsket betalingsmetode, samt mobilnummer. Maks 25 elever per omvisning. Vi tilbyr ettersendelse av faktura, samt betaling med kort eller kontanter ved oppmøte. Avbestiller du omvisningen under 24 timer før oppmøte, må du betale for besøket.

Omvisning foregår tirsdag-fredag mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. Besøket koster kr. 500,-. Det er dessverre ikke anledning til å spise i museet.

I november og desember 2021 tilbyr vi gratis omvisninger i denne utstillingen!


Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet. Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet.