Eng

Vigeland
museet

Redsel (1892) (Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet)

Gustav Vigeland

Angsten står i sofaen

Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen

Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen viser hans mest sentrale arbeider fra 1890-tallet, i tillegg til et lite utvalg senere skulpturer. Gjennom hele Vigelands 50 år lange kunstnerskap har menneskets tilværelse vært under lupen. Hans livsverk, Vigelandsparken i Oslo, oppsummerer den tilbakevendende viljen til å utforske nyansene i hva det vil si å være menneske. Med Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen gis publikum en mulighet til å oppleve en mindre kjent side av Norges mest berømte billedhugger.

De fleste arbeidene i utstillingen er laget av en ung, søkende Vigeland, som prøver å finne sitt uttrykk, og seg selv. Leser man skulpturene som uttrykk for personlige erfaringer, fremstår den unge kunstneren som en plaget mann – med en «sjel pisket av angst». Slik beskrev forfatteren Stanisław Przybyszewski Vigeland på 1890-tallet. Ser man derimot arbeidene som uttrykk for strømninger og holdninger i Vigelands samtid, er de typiske for periodens pessimisme og dreining mot menneskets komplekse følelsesliv.

Utstillingen gir en mulighet til å bli kjent med hvordan Vigelands kunst speiler en tid, men også tidløse erfaringer vi kan kjenne oss igjen i. Gjennom utstillingen inviteres publikum til å reflektere over Vigelands betydning og relevans i dag, i det den griper inn i eksistensielle tema som ensomhet, uro, lengsel og utenforskap. I arbeidene blandes melankoli, sårbarhet og frykten for avvisning med maktesløshet og fortvilelse.

Hva forteller Vigelands skulpturer om det vanskelige ved å være menneske, også i dag? Og kan man lære noe om seg selv i møtet med dem? Hva skjer med opplevelsen av Vigelands «Redsel» fra 1892 når den plasseres i en sofa fra 2018?

Utstillingen er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Vigelandmuseet i forbindelse med Vigelandjubileet 2019. Kurator utstilling er Elin-Therese Aarseth og Guri Skuggen, Vigelandmuseet, og prosjektleder er Helga Gravermoen ved Nasjonalmuseet. Utstillingsdesigner er Kine Liholm, mens grafisk design er gjort av Anne Andresen.

Utstillingen har turnert 8 visningssteder rundt i Norge siden mars 2019, og har sitt siste stopp på Vigelandmuseet i 2021.

Angsten står i sofaen vigelandmuseet 01 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 02 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 05 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 07 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 08 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 09 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 10 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 11 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 12 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 14 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 16 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 17 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 19 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 20 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 21 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 22 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 23 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 24 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 25 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 27 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 28 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 29 Angsten står i sofaen vigelandmuseet 30

Flere arrangementer