Eng

Vigeland
museet

Fontenesalen under skulpturbiennalen. (Foto: Carsten Aniksdal)

Samlingen

Vigeland-museets samling inneholder rundt 1 600 skulpturer, 12 000 tegninger og 400 tresnitt, samt pasteller, smijernsarbeider og treskjærerarbeider.

Museet jobber kontinuerlig med å digitalisere samlingen, og deler av den er tilgjengelig her