Eng

Vigeland
museet

Fontenen i Vigelandsparken.

Vigelandsparken / Fontenen

Vigelands Fontene er den eldste skulpturdelen av parken.

I midten av bassenget holder seks giganter den store tallerkenformede skålen oppe. Mennene har ulike aldre, og holder også den gigantiske skålen oppe på hver sin måte. Fontenen har blitt tolket som et uttrykk for menneskets strev med livets byrder.

Rundt Fontenen står 20 tregrupper. Treet blir sett på som et symbol for regenerasjon og evig liv både i mytologi og religion, og har kanskje en tilsvarende funksjon i denne serien av Vigelands skulpturer. De er samlet i grupperinger på fem etter stadiene i menneskets liv; barndom, ungdom, moden alder og alderdom.

Film
Vigeland PLUSS er Vigelandmuseets digitale formidlingstilbud. I denne filmen om Gustav Vigelands storverk, Fontenen, snakker kunsthistorikerne Elin-Therese Aarseth og Guri Skuggen om Fontenen slik man finner som gipsoriginal i den fredede Fontenesalen i Vigelandmuseet.

Vigelands Fontene
Med kunsthistorikerne Elin-Therese Aarseth og Guri Skuggen, Vigelandmuseet

Fontenen i Vigelandsparken. (Foto: Espen Grønli) Vigelands store prosjekt: Fontenen. (Foto: Ingebjørg Mogstad / Vigelandmuseet)