Vigeland
museet

Eng
Smijernsmedaljong i hovedporten. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)

Vigelandsparken / Smijernskunsten


Smijernskunsten i Vigelandsparken er selvstendige kunstverk. Mange tenker ikke alltid over at også dette er en del av Vigelands kunst.

Historien

Gustav Vigelands arbeid med smijern til Vigelandsparken startet i 1923-24 da han tok kontakt med firmaet Bilgrei. Kunstsmed Alfred Mikkelsen påtok seg oppdraget med å utføre de fire første dragefeltene til det som i dag er deler av hovedporten til Vigelandsparken. Dragemedaljongene ble utstilt på Kunstindustrimuseet i 1927.

Vigelands egen smie

I 1928 etablerte Vigeland en smie utenfor sitt atelier, nært det som i dag er Vigelandmuseet, mellom atelieret og Solheimsgata. Det var kunstsmed Alfred Mikkelsen ble sjef for smia. Vigeland tegnet først komposisjonen på millimeterpapir i størrelse 1:10, deretter tegnet en håndverker tegningen i full størrelse. Deretter kom Vigeland med sine justeringer, og basert på disse, laget smedene sine egne arbeidstegninger ved overføring på kalkerpapir.

Smia var innredet med tradisjonelt utstyr, ambolt og esse, men det ble også brukt moderne utstyr, som bormaskin og sveiseutstyr. I smia ble det benyttet alle typer industriproduserte standardjern. Smiing og sveising ble anvendt om hverandre. For å beskytte jernet mot rust, ble alle smijernsportene sandblåst og malt med blymønje og svart lakk. Deretter ble de montert i Vigelandsparken. I 1928 var det fem smeder som arbeidet i Vigelands smie og totalt tolv håndverkere som arbeidet direkte under Vigelands ledelse i hans atelier, som jobbet blant annet som gipsmakere eller steinhuggere.

Det hersket en stor gjensidig respekt mellom Vigeland, som ble kalt mesteren, og smedene.

Det er Vigelandmuseets konservatorer som har ansvar for konservering og vedlikehold av Vigelands kunst i Vigelandsparken. Bymiljøetaten drifter Vigelandsparken og har ansvaret for blant annet beplantning og toaletter.

Noen fakta om smijernskunsten i Vigelandsparken:

Kilder:

Smijernsport i Vigelandsparken. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)
Smijernsport i Vigelandsparken. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)
Smijernsport i Vigelandsparken. (Foto: Unni Kvam / Vigelandmuseet)
Smijernsport i Vigelandsparken. (Foto: Unni Kvam / Vigelandmuseet)
Smijernsport om kvelden. (Foto: Unni Kvam / Vigelandmuseet)
Smijernsport om kvelden. (Foto: Unni Kvam / Vigelandmuseet)
Smijernsporten i Vigelandsparken (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)
Smijernsporten i Vigelandsparken (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)