Vigeland
museet

Eng
Gutt tegner i Vigelandmuseet. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)

Besøksinformasjon / Tegning i museet

Alle er velkommen til å tegne i museet! Vi har tegnebrett til utlån, men tegnesaker må du ta med selv. Det er kun lov til å tegne med blyant i museet. Ta med små plastposer til å spisse blyantene i.

Skoleklasser, studenter og andre grupper må avtale tidspunkt med museet på forhånd, og ansvarlig lærer må være tilstede så lenge klassen er i museet. For avtale, send en e-post til jeanette.stabenfeldt@kul.oslo.kommune.no