Eng

Vigeland
museet

Mor og barn (1909). (Foto: Øyvind Andersen / Vigeland-museet)

PARALLELLER. Vigeland og hans samtidige

Bourdelle, Maillol, Meunier, Rodin


Vigeland
museet

Arrangementer

Flere utstillinger og arrangementer
Monolittplatået i Vigelandsparken. (Foto: Espen Grønli)

Aktuelt

Hold meg oppdatert over kommende arrangementer: