Vigeland
museet

Eng
Skissesal

Museet / Historie /

Gustav Vigeland utførte i alt ca. 800 plastiske skisser. Blant skissene finnes utkast til monumenter og fontener, anatomiske studier, dyr, skisser til grupper senere utført i stor målestokk, samt en rekke flyktige ideer og innfall, raskt formet i leire. Vigelands egne uttalelser forteller om hva denne delen av hans produksjon betydde for ham. Han skal ha sagt at "Å lage skisser holder fantasien beskjeftiget. Jo mere den sysselsettes, dess mere produktiv blir den" og "Å lage skisser holder en myk innvendig og ung".

Christian Andre Strand 21 Processed 597 B8201 DCA3 4388 9759 C01361199838 Christian Andre Strand 13