Vigeland
museet

Eng
Oslos monumentale Vigelandspark er en favoritt hos turistene og folk i Oslo. (Foto: Espen Grønli)

Vigelandsparken / Tidslinje

1896

Det vi i dag kjenner som Frognerparken var eid av Frogner hovedgård. Området ble kjøpt av Kristiania kommune.

1902

Kommunen besluttet at området øst for dammene, mellom Frognerveien og Middelthuns gate, skulle anlegges som offentlig park. Den «gamle» delen av parken ble åpnet for publikum i 1904.

1914

Nåværende Frogner stadion ble bygget. Broen mellom øvre og nedre Frognerdam ble anlagt i forbindelse med Jubileumsutstillingen.

1923

Tennisbanene ble anlagt nord for Hovedporten mot Kirkeveien.

1924

Et areal vest for dammene ble av kommunen besluttet anvendt til Vigelands fontene og Monollitten med granittgrupper. Beslutningen ble fattet av bystyret 27. november.

Tørtbergplanen (planen uten beplantning). Fotografert i atelieret på Hammersborg.
Tørtbergplanen (planen uten beplantning) fra 1922. Fotografert i atelieret på Hammersborg.

1928

Vigelands plan til portanlegg ved Kirkeveien ble vedtatt av bystyret. Monolitt-blokken ble reist dette året.

Reising av Monolittsteinen i 1928.
Reising av Monolittsteinen i 1928.

1929

Huggingen av Monolitten påbegynnes sommeren dette året.

Tre stenhuggere brukte 13 år på å hugge Monolitten. Fra venstre, dansken Karl Kjær, svensken Nils Jönsson og nordmannen Ivar Broe.
Tre stenhuggere brukte 13 år på å hugge Monolitten. Fra venstre, dansken Karl Kjær, svensken Nils Jönsson og nordmannen Ivar Broe.

1931

I juli vedtok bystyret Vigelands plan og forslag til skulpturutsmykking av broen og utvidelse av parkarealet vest for dammene. Terrengarbeidene ble påbegynt høsten samme år.

1939

De første skulpturene ble utplassert i parken. Damen og Munken, to av fire granittskulpturer ved hver ende av broen.

Anleggsarbeid på broen.
Anleggsarbeid på broen.

1940

Grantittskulpturene Den hardt kjempende og Den beseirede ble utplassert. I tillegg ble 46 av Broens 58 skulpturer plassert denne sommeren, deriblant Sinnataggen. Broen åpnes for publikum 7. juli 1940.

Sinnataggen fotografert av Johannes Stage (1889 - 1962) på 1940-tallet.
Sinnataggen fotografert av Johannes Stage (1889 - 1962) på 1940-tallet.

1941

Hovedporten på plass i september og ferdigstilt i juli 1942.

Hovedporten fotografert av Johannes Stage på 1940-tallet.
Hovedporten fotografert av Johannes Stage på 1940-tallet.

1942

Monolitten ferdig hugget sommeren dette året.

1943

Gustav Vigeland dør 12. mars.

1943

Publikum får mulighet til å gå inn i "monolitthuset" for å ta verket i øyesyn for første gang.

Monolittskuret
Monolittskuret.

1944

Fontenen, dvs skålen og gigantene, kom på plass denne sommeren.

Anleggsarbeid i parken.
Anleggsarbeid i parken.

1944

I desember ble huset omkring Monolitten fjernet.

Monolitten ferdig hugget.
Monolitten ferdig hugget.

1946

De i alt 20 tregruppene til Fontenen ble utplassert i mai.

1947

Fontenen ble reist og vannet satt på. Det renner 1.800 kubikkmeter vann per time over kanten på fontenen.

Vigelandsparken Fontenen Foto Espen Grønli Vigelandmuseet
Fontenen. Foto: Espen Grønli / Vigelandmuseet.

1947

I mai og juni ble 16 av i alt 36 granittgrupper reist på sirkeltrappen omkring Monolitten.

Vigelandsparken. Granittgrupper. Foto: Espen Grønli / Vigelandmuseet.
Monolittplatået. Foto: Espen Grønli / Vigelandmuseet.

1950

Vigelandmuseet åpnes offisielt 4. juli av leder av Vigelands-komiteen, kinosjef Kristofer Aamot. Museet ble deretter overlevert til Rolf Stranger som representant for Oslo kommune.

Vigelandmuseet.
Vigelandmuseet.

1952

Åtte smijernsporter installeres på Monolittplatået.

Smijernsport i Vigelandsparken. Foto: Espen Grønli.

1956

Frognerbadet åpnet for publikum.

1988

Slekten avdukes (bekostet av IBM).

1993

Parken offisielt åpnet 2. juni. Under et arrangement ved Hovedporten ble kunstnerens selvportrett avduket, samt Bidragsyternes monument. Selvportrettet var en gave fra Stiftelsen Fritt Ord, mens Frognerparkens Venner støttet Bidragsyternes monument.

1993

Triangel (bekostet av Eiendomsspar AS).

2002

Overrasket (bekostet av Kistefos AS)

Overrasket. Foto: Jannik Abel.
Overrasket. Foto: Jannik Abel.