Vigeland
museet

Eng
Vigelandmuseet. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)

Museet / Kontakt

Ansatte

Jeanette U. Stabenfeldt. (Foto: Ingebjørg Mogstad / Vigelandmuseet)

Jeanette U. Stabenfeldt

Kurator formidling

jeanette.stabenfeldt@kul.oslo.kommune.no
(+47) 23 49 37 04
Jon T. Trøim Brandsnes. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)

Jon T. Trøim Brandsnes

Utleie / Drifts- og sikkerhetsansvarlig

jon.brandsnes@kul.oslo.kommune.no
(+47) 23 49 37 03
Siri Refsum. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)

Siri Refsum

Skulpturkonservator NKF-N / Gipsmakermester

siri.refsum@kul.oslo.kommune.no
(+47) 23 49 37 06
Ingebjørg Mogstad. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)

Ingebjørg Mogstad

Gjenstandskonservator NKF-N

ingebjorg.mogstad@kul.oslo.kommune.no
(+47) 23 49 37 07
Hilde K. Bruvold. (Foto: Vigelandmuseet)

Hilde Katrine Bruvold

Butikk- og resepsjonsansvarlig

hilde.bruvold@kul.oslo.kommune.no
(+47) 23 49 37 00
Ellen Christiansen (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)

Ellen Charlotte Christensen

Museumsvakt

postmottak.vigeland@kul.oslo.kommune.no
(+47) 23 49 37 00
Guri Skuggen. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)

Guri Skuggen

Kurator (Ph.d.-stipendiat)


Vigelandmuseet er en del av Kulturetaten i Oslo kommune. Vi skriver Vigelandmuseet i ett ord, uten bindestrek eller s.

E-post: postmottak.vigeland@kul.oslo.kommune.no
Sentralbord: Tlf.: (+47) 23 49 37 00 (kun i museets åpningstid).

Besøksadresse:
Vigelandmuseet

Nobels gate 32

N-0268 Oslo

Postadresse:
Vigelandmuseet v/Kulturetaten
Postboks 1453 Vika
0116 OSLO, Norway

Fakturaadresse:
Kulturetaten
Oslo kommune Fakturasentralen,
Pb. 6532 Etterstad
0606 OSLO

Oslo kommune bruker EHF-faktura. Kulturetatens org. nr.: 992 410 213. Fakturaen påføres ressursnummer 28126555 i feltet «Deres ref.». Feltet leses maskinelt og skal kun inneholde dette nummeret. Da vil fakturaen styres til Vigelandmuseet. Kontaktperson, koststed og eventuell annen referanse føres i feltet «cbc:Note». For mer informasjon om EHF-faktura i Oslo kommune.


Utleie, fotografering og private arrangementer
Vigelandmuseet kan leies som lokasjon for arrangement, fotografering eller filming av privat eller profesjonell karakter. Kontakt oss gjerne skriftlig med så detaljert beskrivelse som mulig, slik at sikkerhetsansvarlig eller kommunikasjonsansvarlig kan vurdere henvendelsen i forhold til kapasitet, prising, vakthold og booking.

Mandag er vår foretrukne dag for filming og fotografering, fordi museet er stengt for ordinært publikum.

For bestilling av private omvisninger, se våre priser og kontakt deretter kurator formidling for å konkretisere avtaler. Bruk ansattoversikten for å finne ut hvem som svarer på hva hos oss.


Vigelandmuseet er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift.