Vigeland
museet

Eng
Vigelands tresnitt. Foto: Jannik Abel.

Museet / Forskning

En av Vigelandmuseets kjerneoppgaver er forvaltning av og forskning på Gustav Vigelands kunst. Dette viser museet gjennom utstillinger og publikasjoner. For museet er det vesentlig å ha ulike blikk på og innfallsvinkler til Vigelands kunstneriske virke, som strakk seg over en periode på nesten 50 år.