Vigeland
museet

Eng
Gustav Vigeland leser Hans Jægers bok. Foto: Inga Syvertsen.

Museet / Forskning /

Munch- og Vigelandsstipendet gis primært til forskning på Munch- og Vigelands kunst. Det kan også gis stipend til forskning på Oslo kommunes øvrige kunst- og kultursamlinger eller til nyskapende formidling av Munch- og Vigelands kunst.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Stipendet er admininstrert av Kulturetaten i Oslo kommune. Nærmere informasjon om søknadskriterier og kontaktinfo finner du her.

Søknadsfrist: 15. september.