Vigeland
museet

Eng
Siri Refsum spyler granittskulpturene utenfor Vigelandsmuseet. Foto: Frank Michaelsen.

Museet / Forskning /

Vigelandmuseet har et konserveringsatelier med to fast ansatte skulpturkonservatorer som ivaretar konservering, restaurering og vedlikehold av Vigelands skulpturer, både i parken og museet.

For Vigelandsparken har vi en vedlikeholdsplan som omfatter de mer enn 200 kunstverkene i smijern, bronse og granitt. Kunstverkene blir rengjort flere ganger per sommerhalvår, og hver vår blir granittskulpturene dusjet med etanol for å forhindre biologisk vekst. Smijernsportene blir årlig vedlikeholdt; synlig rust fjernes, rusthindrende olje og maling påføres bart jern, låser smøres og hengsler settes inn med fett. Broskulpturene blir vasket grundig 1-2 ganger per sesong, og blir fortløpende holdt rene for fugleskitt gjennom sommerhalvåret. Vi foretar en løpende vurdering av vedlikeholdet og om det er større konserveringsbehov. Enkelte bronseskulpturer vokses jevnlig for ekstra beskyttelse mot vær og vind og fugleskitt.

Konservatorene har et tett samarbeid med Bymiljøetatens parkforvaltere, som har ansvar for driften av hele Frognerparken.