Vigeland
museet

Eng
Ikke bare en kropp. Foto: Jeanette Stabenfeldt

Ikke bare en kropp - Fra 5. til 10. trinn

Varighet: 60 minutter


Velkommen til Vigelandmuseets undervisningstilbud Ikke bare en kropp, et formidlingsopplegg som handler om Gustav Vigelands fremstillinger av kroppen.

Vigeland viste et stort spenn i måten å representere mennesket på: Omtrent samtidig som han modellerte unge, idealiserte kropper, skapte han også svært realistiske gamle, slitne kropper. På 1890-tallet var skulpturene hans lange og slanke med mange detaljer, mens han senere i livet forenklet formene og fremstilte menneskene kraftige og stiliserte. Hvordan tolker vi de ulike fremstillingene av kroppen? Med utgangspunkt i Vigelands skulpturer ønsker vi å introdusere elevene for kroppens mangfoldige representasjonsmåter i kunsten. Gjennom bruk av bilder og skulpturene i museet vises og diskuteres fremstillinger av kroppen fra flere århundrer tilbake, og frem til vår egen tid. Formidlingen tar sikte på å relatere Vigelands skulpturer til kunsthistorien generelt. Elevene vil få en innsikt i hvordan mennesket er blitt fremstilt også i andre perioder enn det 19. og 20. århundret. Vi ser også nærmere på hvordan Vigeland brukte kroppen til å fremstille følelser, sinnsstemninger og bevegelse. Med utgangspunkt i skulpturene diskuteres blant annet også hvordan fremstillingen av menneskekroppen bærer med seg budskap om for eksempel kroppsideal, identitet og politikk.

Besøket varer i 60 minutter, hvorav selve omvisningen tar ca. 45 minutter. Formidlingen tar utgangspunkt i dialogbasert undervisning, og vi ønsker i stor grad å engasjere elevene til refleksjon og aktiv deltagelse i diskusjon om det de ser. Besøket avsluttes evt. med tegneaktiviteter.

Ønsker du å bestille omvisning?
Kontakt oss på mail: jeanette.stabenfeldt@kul.oslo.kommune.no. Oppgi ønsket dato og klokkeslett, antall elever, klassetrinn, ønsket betalingsmetode, samt mobilnummer. Maks 25 elever per omvisning. Vi tilbyr ettersendelse av faktura, samt betaling med kort eller kontanter ved oppmøte. Avbestiller du omvisningen under 24 timer før oppmøte, må du betale for besøket.

Omvisning foregår tirsdag-fredag mellom kl. 09.00 og kl. 14.00. Besøket koster kr. 500,-.

Hvorfor besøke oss?
En av de grunnleggende ferdighetene i Læreplanen for kunst og håndverk (2020) er at eleven skal ha muntlige ferdigheter i kunst og håndverk og «kunne sette ord på og reflektere over estetiske opplevelser og skapende prosesser». Spesifikke kompetansemål etter 10. trinn er å kunne «reflektere kritisk over visuelle virkemidler», «fordype seg i en visuell uttrykksform» og «visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger».

Undervisningstilbudet «Ikke bare en kropp» bidrar til å oppfylle disse målene i Læreplanen.

Velkommen til et lærerikt og spennende besøk i Vigelandmuseet!