Vigeland
museet

Eng
Sinnataggen. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)

Omvisning med leireforming - Fra barnehage til 4. trinn

Varighet: 90 minutter

Velkommen til omvisning med leireforming i Vigelandmuseet. Dette er et undervisningstilbud der elevene får mulighet til å bli bedre kjent med en av våre mest berømte kunstnere: Gustav Vigeland (1869-1943). De vil også få mulighet til å selv prøve seg som kunstnere gjennom egenaktivitet i museets leireverksted.

Gustav Vigeland er mest kjent for å ha laget Vigelandsparken – verdens største skulpturpark skapt av én kunstner. Parken dekker et område på over 300 mål, og inneholder mer enn 200 skulpturer i bronse, granitt og smijern. Hvem var han som fikk til alt dette? Hvordan klarte han å få skulpturene til å ligne på ekte mennesker? Hvorfor laget han nesten alle skulpturene sine nakne?

Omvisningen tilpasses de ulike alderstrinnene, og tar utgangspunkt i dialogbasert undervisning. For de yngste elevene (1. og 2. trinn) legges det vekt på beskrivelse; barna snakker om det de ser, knytter historier til motivene og reflekterer om uttrykk og følelser i skulpturene. Elever på 3. og 4. trinn får i tillegg til dette også et innblikk i hvordan Vigelands skulpturer ble laget. Det fortelles historier fra Vigelands liv, slik at man ved endt museumsbesøk skal ha dannet seg et inntrykk av en av landets viktigste kunstnere.

Vårt hovedmål er å gi barna et positivt og spennende møte med tredimensjonal kunst, og vi oppfordrer dere til å avslutte omvisningen med leireforming. På denne måten får elevene et mer konkret forhold til det de har sett i museet, og en dypere forståelse for hva det vil si å lage tredimensjonal kunst. I verkstedet kan elevene bruke egen fantasi og inspirasjon fra omvisningen til å lage sin egen skulptur. Egenaktiviteten varer i ca. 45 minutter, og er i hovedsak lærerstyrt.

Jeg ønsker å besøke Vigelandmuseet med klassen min. Hva skal jeg gjøre?
Ta kontakt via mail: jeanette.stabenfeldt@kul.oslo.kommune.no. Oppgi ønsket dato og klokkeslett, antall elever, klassetrinn, samt mobilnummer. Maks 25 elever per omvisning. Husk også plastbokser til skulpturene dersom elevene skal ha de med hjem!

Omvisning/leireforming foregår tirsdag-fredag mellom kl. 09.00 og kl. 14.00. Besøket koster kr. 500,-. Det er mulig å bestille omvisning uten leireforming.

Hvorfor besøke oss?
I læreplanen for kunst og håndverk (2020) står skaperglede og utforskertrang som sentrale verdier. Elevene skal «utvikle forståelse for materialers egenskaper, funksjonalitet og uttrykk gjennom eget skapende arbeid», samt utvikle «nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede». Som kompetansemål etter 4. trinn står det at eleven skal kunne «bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil».

En omvisning med leireforming i Vigelandmuseet bidrar til å oppfylle disse målene.