Nor

Vigeland
museet

1853 Øyvind Andersen

The collection / Permanent exhibition /

1889-1910

Skulpturene i museet vises tilnærmet kronologisk. I de tre første salene vises hovedsakelig arbeider fra 1890 til 1910. De aller tidligste skulpturene hadde ofte tradisjonelle bibelske eller mytologiske motiver.

Hagar og Ismael (1889)

Hagar og Ismael var Vigelands debutarbeid i 1889, utstilt på Statens kunstutstilling (idag kalt Høstutstillingen). Den da 20-årige billedhuggeren fikk anerkjennende omtale. Motivet er fra Første Mosebok: Trellkvinnen Hagar fikk sønnen Ismael med Abraham, men Hagar måtte flykte da Abrahams hustru Sara selv fikk barn.

Skulpturens former er mykt og presist avrundet. Den bærer preg av påvirkning fra dansk klassisisme og billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1768-1844), som Vigeland var en stor beundrer av.

OKK VM C01 1637 001

Rispa sørger over sine hengte sønner (1898)

Vigeland var i 1890-årene opptatt av dramatiske motiver, og hans arbeider tok gjerne utgangspunkt i menneskets lidelse, sorg og desperasjon. Dette motivet er fra Andre Samuelsbok:

David hevnet seg på Saul ved å drepe syv av hans sønner, også dem han hadde med Rispa. Rispa voktet i månedsvis over sine hengte barn. Ingen fugler eller rovdyr skulle skamleste likene.

0925 Øyvind Andersen

Dommedag (1894)

Utstilt på Vigelands første separatutstilling i 1894. Utstillingen bestod av 51 arbeider - inntil da den største med én enkelt billedhugger i Norge. Vigeland fikk stort sett positive kritikker og ble omtalt som den kommende store norske billedhugger. Vigeland valgte selv bare å ha to separatutstillinger i løpet av sin kunstnerkarriere, den siste i 1899. De var altfor tidkrevende, mente han. De fleste salg foregikk direkte fra kunstnerens atelier som bestillingsarbeider eller som resultat av konkurranser.

1854 Øyvind Andersen

Oppstandelse (1900)

Dette relieffet må sees i sammenheng med relieffene Dommedag (i denne salen) og Helvete (i Sal III). Vigelands plan var å lage fire relieffer til veggene i én sal. Da Vigeland rundt 1920 arbeidet med idéen til Monolitten, henviste han til både Oppstandelsen og Helvete.


1853 Øyvind Andersen