Vigeland
museet

Eng
Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe.

Andrea Scholze

Kjenner på tilværelsen

Prosjektet Scholze beskriver for Eckbos Legat jubileumsutstilling inviterer oss inn i et habitat bebodd av apelignende skikkelser i menneskelige størrelser, med en stemning som lukter av urtid og som noe skurrer. Verksgruppen berører spørsmål om tid i et evolusjonistisk perspektiv: hva var før og hva er nå? Scholzes skikkelser kan opptre som bilder av oss selv, og frembringer eksistensielle refleksjoner og spørsmål omkring vårt ambivalente forhold til naturen.

Ved å lage dem i en størrelse nær vår egen vil man kjenne deres nærvær sterkere på kroppen og rent fysisk i rommet. Noen skapninger vil interagere med hverandre, andre vil sitte for seg selv. Sammen er målet å skape stemning, bevegelse, komposisjon og tilstedeværelse i rommet, sier Scholze om sine skulpturer.

Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe.