Vigeland
museet

Eng
Angrepene på sivile må stoppe

Angrepene på sivile må stoppe

Vi fordømmer på det sterkeste drapene på israelske og palestinske sivile som finner sted i Midtøsten. Angrepene på sivile må stoppe. Humanitære organisasjoner må gis tilgang og ressurser slik at de kan hjelpe de som er rammet. Vi ber verdens ledere om å ta avgjørende grep for å få slutt på volden, og følge FNs resolusjoner og internasjonal humanitær rett.

Astrup Fearnley Museet

Haugar Kunstmuseum

Henie Onstad Kunstsenter

Lillehammer Art Museum

Munch

Stavanger Art Museum

Vigelandmuseet