Vigeland
museet

Eng
Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe.

Einar Grinde

Lånt hest må man snart stige av

Grinde ble valgt med sitt utstillingsforslag Lånt hest må man snart stige av, med motiv basert på en gipsskulptur av Vigeland. Hans arbeid er av det dystopiske og sivilisasjonskritiske slaget, men rommer i sin flertydighet også humoristiske tilløp.

Motivet er basert på en gipsskulptur av Vigeland. Rundt hesten, på gulvet, ligger flere hester [...]. De ligger forkrøplet på gulvet. Som om de har stoppet midt i et fall. De puster på samme måte, men i individuelle tempo. Alt litt ute av synkronitet. Et rom som aldri er helt det samme. Panelene på pidestallen er utsmykket med motiver hentet fra Vigelands relieffer. De avbilder en ung hest som sparker vekk små barn. En kamp som skulle vært lett for en ung hest, men som den i dette semifiksjonelle narrative tapte, sier Grinde i sin prosjektbeskrivelse.

Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe.