Vigeland
museet

Eng
Gustav Vigeland i 1918

Kunst og Kultur: Temanummer om Vigeland

I forlengelsen av Vigelandjubileet 2019 har Vigelandmuseet og magasinet Kunst og Kultur samarbeidet om et temanummer om Gustav Vigeland. Fire nyskapende artikler bidrar til nye innganger til særlig den unge Vigelands kunstnerskap.Samarbeidet er en spin-off av det internasjonale forskningsseminaret Vigelandseminaret som ble arrangert i mai 2019, og en direkte følge av Vigelandmuseets satsning på å gjøre Gustav Vigeland tilgjengelig for forskere over hele verden.

Kjartan Hauglid belyser den til nå ukjente separatutstillingen i Trondhjem kunstforeningen i 1897 og ser denne i forbindelse med Vigelands ønske om et oppdrag i Nidarosdomen.

Ingvild Hammervoll er opptatt av Vigelands reiser til Paris og argumenter for at det er flere likheter mellom Camille Claudels og Vigelands kunst.

Marthe Sagewitz sammenholder Auguste Rodins og Vigelands interesse for gotikk og mener opptattheten av middelalderens kunst var en viktig faktor i utviklingen av den moderne skulpturen.

Guri Skuggen kartlegger Vigelands internasjonale utstillingsvirksomhet på begynnelsen av 1900-tallet hvor et nettverk av beundrere arbeidet for å promotere ham.

Magasinet er gratis og digitalt. Last ned her.

Blant Vigelandmuseets kjerneoppgaver er å bidra til forskning om Gustav Vigelands kunst. Vigelandjubileet i 2019 bidrog gjennom Vigelandseminaret til fornyet internasjonal interesse for Gustav Vigeland. Ansvarlig redaktør for utgivelsen er Bente Aass Solbakken, Nasjonalmuseet. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og medstøtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.