Vigeland
museet

Eng
Tone Wikborgs Vigelandbiografi på norsk og engelsk i jubileumsåret 2019.

Ny giv for Vigeland-forskning

Med Vigelandseminaret ønsker kurator ved Vigelandmuseet Guri Skuggen å stimulere til mer forskning – på Gustav Vigeland og skulptur.

- Det er lenge siden figurativ skulptur var «in». Interessen for skulptur er generelt lav – kanskje spesielt innen akademia. Det anses som passé – noe som tilhører fortiden. Våre figurative malere derimot, får stadig nye vårer. Edvard Munch, Peder Balke og Nicolai Astrup har de senere år blomstret. De plasseres inn i nye rammer, og deres betydning og modernitet blir belyst og bejublet. Vi ønsker en ny blomstring for Gustav Vigeland også, sier Guri Skuggen og peker mot Vigelandseminaret.

Internasjonalt

Vigelandseminarets innledere består av flere internasjonale forsker, blant annet fra Stockholm, Zagreb og Barcelona, og ikke minst fra Paris, der Vigeland-museet har hentet store innlån til jubileumsutstillingen PARALLELLER. Gustav Vigeland og hans samtidige. Til sammenligning har bare to masteroppgaver og ingen doktorgradsavhandlinger blitt levert om Gustav Vigeland i Norge de siste årene.

- Det er det mye som ennå er uoppdaget ved Vigelands liv og kunst, sier Skuggen.

Stimulerer forskningen

Nasjonalbiblioteket og Vigeland-museet har samarbeidet for å legge bedre til rette for Vigeland-forskningen her til lands. Nærmere 3 000 brev til og fra Gustav Vigeland i Vigeland-museet og Nasjonalbibliotekets samlinger er nå digitalisert og fritt tilgjengelige på nett. Målet med de digitaliserte brevene er blant annet å tilrettelegge for forskerne.

- Brevene er en kilde til ny viten – her ligger et stort potensiale! I tillegg har vi publisert Tone Wikborgs Vigeland-biografi på engelsk for første gang, sammen med at ny forskning presenteres i praktboken Vigeland og Parken, sier Guri Skuggen.

I 2019 markeres 150-årsjubileet for Gustav Vigeland (1869-1943), Norges best kjente billedhugger gjennom tidene. Jubileet er et nasjonalt jubileum siden Vigelands arbeider kan sees over hele Sør-Norge, fra Mandal i sør til Nidarosdomen i Trondheim.

23. og 24. mai samles nærmere 80 kunsthistorikere i Oslo for å diskutere fagfeltet skulptur i forbindelse med jubileumsutstillingen PARALLELLER. Gustav Vigeland og hans samtidige som vises i Vigeland-museet til 15. september 2019.

Komiteen for Vigelandseminaret:

Øystein Sjåstad, UiO

Erik Mørstad UiO

Jarle Strømodden, Elin-Therese Aarseth og Guri Skuggen ved Vigelandmuseet

Program for seminaret