Vigeland
museet

Eng
Canova

Foredrag: Canovas nyklassisistiske skulptur

Gratis foredrag i Vigelandmuseet med kunsthistoriker og kurator Camilla Sinding-Larsen. Servering av forfriskninger etter foredraget.

Antonio Canova (1757 – 1822) er ansett som en ubestridt ledende billedhugger i den nyklassisistiske retningen innen kunsthistorien. Året 2022 markerer 200-årsjubileet for Canovas død, og i den anledning arrangerer Vigelandmuseet, i samarbeid med Det italienske kulturinstitutt, et foredrag der vi tar for oss Canovas viktigste verk i det kulturelle klimaet som preget perioden, og også den spesielle teknikken kunstneren tok i bruk i sitt verksted.


Antonio Canova: Italias nye Fidias

I løpet av sitt liv fikk Antonio Canova oppdrag fra den venetianske og romerske adelen, fra Napoleon, Habsburgerne, Bourbonerne og Pavestaten. I Roma skapte Canova noen av sine mest berømte verk som Amor og Psyke, marmorskulpturen av Napoleons søster Pauline, fremstilt som Venus, og de tre gratiene, nå i Hermitagemuseet.

Er man fascinert av eleganse og skjønnhet, og av marmorens skinnende renhet, er det umulig å forholde seg uengasjert overfor Canovas verk. Han ble av sine samtidige ansett som den nye Fidias, men hans evner strakte seg langt utover det rent kunstneriske.

Foredraget holdes på norsk av Camilla Sinding – Larsen. Hun er utdannet konservator ved Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro i Roma og har utført en rekke restaureringsarbeider rundt om i Italia. For den italienske staten har hun restaurert Giottos malerier i Assisi og Padova, Rafaels fresker i Roma og hun hatt oppdrag for Vatikanmuseet. Hun er også den eneste norske autoriserte turistguiden i Firenze.

Flere arrangementer