Vigeland
museet

Eng
Per Sigurd T. Styve

Foredrag: Kisten som transportmiddel

Foredrag med Per Sigurd T. Styve

Kisten som transportmiddel. Tidligmoderne gravmonumenter som kunst og medium med utgangspunkt i Miroslaw Balka.

Foredraget starter kl 17.00. Dørene åpnes kl. 16.00.

I forbindelse med utstillingen «Et spørsmål om tid (Wish You Were Here)» arrangerer Vigelandmuseet en serie med foredrag, relatert til tematikk omkring de tre kunstnerne Felix Gonzalez-Torres (1957-1996, Cuba/USA), Miroslaw Balka (f. 1958, Polen) og Ceal Floyer (f. 1968, Pakistan).

Miroslaw Balkas verk 60 x 20 x 14, 191 x 61 x 54, 191 x 61 x 54, Ø 30 x 44 gir umiddelbart assosiasjoner til to kister. Stilt side om side, den ene åpen, den andre lukket, kan verket - med et moderne blikk - sees som en påminnelse om at døden er endelig. Møtet med døden var annerledes ved inngangen til den moderne perioden. Den gang var døden tvert imot gjerne tenkt som starten på en reise til selve livet i gjenforening med Gud. I dette foredraget vil Per Sigurd T. Styve snakke om overgangen til vår moderne forståelse av graven som et skille mellom de levende og de døde, og om hvordan den var preget av motsetninger i tidsoppfatninger og perspektiver, snarere enn et brudd og en ensrettet utvikling. Dette kommer spesielt til uttrykk i en type gravskulpturer, såkalte kadaver-sarkofager eller transi, som kjennetegnes ved relieffer eller skulpturer som viser kroppen til den avdøde i selve forråtnelsesprosessen.

Kistens form og format – som i Balkas verk – er allmennmenneskelig gjenkjennelig, men historisk rommer kisten ulik mening for de som betrakter den, slik transi-sarkofagene også gjør oss oppmerksom på at tidserfaringer er kulturhistorisk betinget.

Per Sigurd Tveitevåg Styve har flerårig studieopphold i Roma og tok sin Ph.d. ved NTNU på et prosjekt om tidsoppfatninger i Renessansens malerkunst. Etter avlagt doktorgrad var han ansatt som postdoktor/vitenskapelig assistent ved det tyske Kunsthistorisches Institut in Florenze - Max-Planck i Firenze. Før han tiltrådde som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (IFIKK) påbegynte han sitt postdoktorprosjekt i Roma (Herziana og DniR) og i London (Warburg Institute).

Foredraget vil være på norsk, og varer i cirka 45 minutter. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil være mulig å se utstillingen før foredraget starter, og det vil være gratis inngang i museet fra kl. 16.00.


Andre foredrag i Vigelandmuseet:
5. desember 2023, kl. 17.00
Øystein Ustvedt om Felix Gonzalez-Torres

10. januar 2024, kl. 17.00
Jarle Strømodden om Ceal Floyer

Flere arrangementer