Vigeland
museet

Eng
Kulturskolen og Vigelandmuseet

Gratis kunstverksted for barn i høstferien!

Verksted for barn og unge: Skulptur, tegning og collage

I samarbeid med Oslo kulturskole inviterer vi til gratis kunstverksted i høstferien, for barn og unge fra 4. til 7. trinn.

Alder: 8-12 år

Når: Tirsdag til fredag i uke 40 2021, kl. 10-14

I dette verkstedet lar vi oss inspirere av Norges største billedhugger, Gustav Vigeland. Verkstedet er delt inn i tre deler. I første del jobber vi med skulptur og følelser. Hvordan kan man uttrykke en følelse gjennom skulptur? Gjennom å modellere en menneskekropp eller et ansikt i leire skal vi se på hvordan vi kan jobbe med følelser, bevegelser og uttrykk. I andre del av verkstedet jobber vi med collage. Vi benytter utklipp fra foto av skulpturer og andre motiv fra ulike blader. Vi klipper ut ulike detaljer; former, farger og strukturer og ser på ulike måter å sette sammen vår egen todimensjonale collageskulptur. I del tre jobber vi med tegning. Gjennom ulike tegnemetoder leter vi etter ulike former i skulpturene vi finner i museet. Hva er konturlinjer? Hva er positiv form? Og hva er negativ form? I løpet av dagen får også deltakerne en liten omvisning i Vigelandmuseet.

Verkstedet er gratis, men krever påmelding. Det er kun 10 plasser per verksted og førstemann til mølla. Meld på barnet ditt her: https://nooslo.speedadmin.dk/registration#/course/466/0/0/489


Annet

Smittevern

Barna deler ikke verktøy og materialer. Vi sørger for 1 meters avstand mellom deltakerne. Vi har håndsprit tilgjengelig.


Lærer er Gunnhild Uddu Ystad.

Flere arrangementer