Vigeland
museet

Eng
Kulturskolen og Vigelandmuseet

Gratis kunstverksted for barn og unge i sommerferien!

Verksted for barn og unge: Skulptur, tegning og collage

I samarbeid med Oslo kulturskole inviterer vi til gratis kunstverksted for barn og unge i sommerferien


NB! Krever påmelding

Alder: 9-13 år
Når: 2 dagers-verksted i uke 26, 27 eller 32. Tirsdag og onsdag, eller torsdag og fredag kl. 10-14

I dette verkstedet lar vi oss inspirere av Norges største billedhugger, Gustav Vigeland. Verkstedet er delt inn i tre deler. I første del jobber vi med skulptur og følelser. Hvordan kan man uttrykke en følelse gjennom skulptur? Gjennom å modellere en kropp og portrett i leire skal vi se på hvordan vi kan jobbe med følelser, bevegelser og uttrykk. Vi ser på hvordan Vigeland jobbet med bevegelse og uttrykk i sine skulpturer.
I andre del av verkstedet jobber vi med collage. Vi benytter utklipp fra foto av skulpturer og andre motiv fra ulike blader. Vi klipper ut ulike detaljer; former, farger og strukturer og ser på ulike måter å sette sammen vår egen todimensjonale collageskulptur.
I del tre jobber vi med tegning. Gjennom ulike tegnemetoder leter vi etter ulike former i skulpturene vi finner på museet. Hva er konturlinjer? Hva er positiv form? Og hva er negativ form?
Om været tillater det går vi også utendørs, hvor vi bruker parken til å tegne skulpturer, trær og skyer.

Verkstedet er gratis, men krever påmelding. Det er kun 10 plasser per verksted og førstemann til mølla. Påmelding gjennom Kulturskolen.

Annet:
• Vi stiller med alt av utstyr
• Ta med noe å sitte på, gjerne sitteunderlag
• Ta med klær etter vær
• Ta med matpakke
• Ta med en liten plastboks til å ta med leireskulpturen hjem

Oppmøte utenfor Vigelandmuseet

Lærer: Gunnhild Uddu Ystad

Flere arrangementer