Vigeland
museet

Eng
Leireverksted i Vigelandmuseet. Foto: Øyvind Andersen

Gratis kunstverksted for barn og unge i vinterferien! - fullbooket

Verksted for barn og unge: Skulptur, collage og tegning

I samarbeid med Oslo kulturskole inviterer vi til gratis kunstverksted for barn og unge i vinterferien 2023.


NB! Krever påmelding

Alder: Fra 12 år
Når: 2 dagers-verksted i uke 8. Tirsdag og onsdag, eller torsdag og fredag kl. 10-14

I dette verkstedet lar vi oss inspirere av Norges største billedhugger, Gustav Vigeland. Verkstedet er delt inn i tre deler. I første del jobber vi med skulptur og følelser. Hvordan kan man uttrykke en følelse gjennom skulptur? Ved å modellere en kropp og portrett i leire skal vi se på hvordan vi kan jobbe med følelser, bevegelser og uttrykk, og vi studerer hvordan Vigeland jobbet med bevegelse og uttrykk i sine skulpturer. I andre del av verkstedet jobber vi med collage og lar oss inspirere av utstillingen til Elise Storsveen. Vi benytter utklipp fra foto av skulpturer og andre motiv fra ulike blader. Vi klipper ut ulike detaljer; former, farger og strukturer og ser på ulike måter å sette sammen vår egen todimensjonale collageskulptur. I tredje del jobber vi med tegning. Gjennom ulike tegnemetoder leter vi etter ulike former i skulpturene vi finner på museet. Hva er konturlinjer? Hva er positiv form? Og hva er negativ form?

Verkstedet er gratis, men krever påmelding. Det er kun 10 plasser per verksted og førstemann til mølla. Påmelding gjennom Kulturskolen.

Annet:
• Vi stiller med alt av utstyr
• Ta med matpakke
• Ta med en liten plastboks til å ta med leireskulpturen hjem

Oppmøte utenfor Vigelandmuseet

Lærer: Gunnhild Uddu Ystad

Flere arrangementer