Vigeland
museet

Eng
Åsil Bøthun

Åsil Bøthun

Piknik i grått

Det er en lettere absurditet vi står overfor når Åsil Bøthun (f. 1971) setter sammen elementer fra naturen og kulturen. Møblene er fratatt sin egentlige funksjon; de er ikke lenger en bruksgjenstand for oss, men en rekvisitt for et annet objekt som er utenfor sitt opprinnelige element. Alle objektene er hver for seg kjente for oss, men gjennom sammenstillingen skapes en stemning av noe heimlich/unheimlich, altså det kjente og ukjente.

Hennes nyeste skulpturer viser ikoniske skandinaviske møbler satt sammen med både hverdagslige bruksgjenstander og elementer fra naturen. Ved hjelp av resirkulert avfallsmateriale i form av papp hentet fra avfallskonteinere, og emballasje fra forbruksvarer, lager hun kopier av gjenkjennelige bruksgjenstander og naturelementer. I enkelte av arbeidene er pappen, subtilt nok, forsøkt tilbakeført til sin opprinnelige form ved å skape illusjoner av bark og treverk.

Også i gipsarbeidene har hun hentet råmaterialet fra avfall. Gipsplater opprinnelig brukt som bygningsmateriell er resirkulert og transformert til en etterligning av skifersteiner. Innimellom disse transformerte gipsplatene finner vi spor fra tekstiler og mat som danner relieffer i overflaten. Som i de andre arbeidene er det underliggende materialet kamuflert, til fordel for overflater som illuderer fossiler.

I utstillingen vises også tidligere arbeider som utdyper en gjennomgående tematikk i Bøthuns kunstnerskap. Gjennom sin bruk av interiørgjenstander, tekstiler og andre objekter knyttet til hverdagslivet vårt, undersøker hun blant annet sosial tilhørighet og vaner. Ved å ta utgangspunkt i sine egne omgivelser, visualiserer og materialiserer hun nedarvet tankespinn, som er knyttet til vår nære historie og middelklassens kulturelle, sosiale og estetiske preferanser.


Åsil Bøthun bor og arbeider i Bergen. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo 1996-2002. Hun har deltatt på en rekke utstillinger, og mottatt flere priser både nasjonalt og internasjonalt. Bøthun er også innkjøpt av flere store museumssamlinger. For tiden er hun tilsatt som professor i skulptur og installasjon ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design ved Universitetet i Bergen.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes vederlagsfond, Statens utstillingsstipend og Bergen kommune.

Åsil Bøthun Åsil Bøthun Åsil Bøthun Åsil Bøthun Åsil Bøthun Åsil Bøthun

Flere arrangementer