Vigeland
museet

Eng
VIGELAND web 35

PARALLELLER. Vigeland og hans samtidige

Bourdelle, Maillol, Meunier, Rodin

Jubileumsutstillingen viser Gustav Vigeland sammen med noen av de mest sentrale kunstnerne i hans samtid: Constantin Meunier (1831–1905), Auguste Rodin (1840–1917), Antoine Bourdelle (1861–1929) og Aristide Maillol (1861–1944) – alle pionerer i utviklingen av moderne skulptur. Dette var kunstnere Vigeland var spesielt opptatt av, og som han stilte ut sammen med ved flere anledninger.

Sammenstillingen viser tydelige paralleller mellom disse kunstnerne: i formspråket, valg av motiv, og ikke minst i interessen de viste for kunst fra tidligere perioder, spesielt egyptisk kunst og kunst fra antikken. Dette var et av kjennetegnene ved modernismen, og bidro spesielt til utviklingen av en forenklet form, som også er karakteristisk for Vigelands skulpturer etter 1909.

Til utstillingen har museet lånt inn arbeider fra Musée Rodin, Musée Bourdelle og Musée d’Orsay i Paris, Ny Carlsberg Glyptotek i København, samt institusjoner og private samlere i Norge. Utstillingen vises i hele Vigelandmuseets 1. etasje.

VIGELAND web 47 VIGELAND web 45 VIGELAND web 42 Adorasjon VIGELAND web 36 VIGELAND web 23 VIGELAND web 17 VIGELAND web 15

Flere arrangementer