Vigeland
museet

Eng
Einar Grinde. Foto: Sara Angelica Spilling.

Einar Grinde er mottaker av Eckbos Legat jubileumsstipend

Blant fire nominerte har juryen valgt Einar Grinde (f. 1989) som mottaker av Eckbos Legat jubileumsstipend. Stipendet er på kr. 200.000,-

Grinde mottar stipendet på bakgrunn av prosjektet Lånt hest må man snart stige av, som for tiden vises på Eckbos Legat jubileumsutstilling i Vigelandmuseet. Juryen fremhever at Grindes prosjekt forener klassisk skulpturtradisjon med samtidskunstens materialbruk, og er en fin sammenstilling av det høye og det lave.

Juryens begrunnelse:

«Med verket Lånt hest må man snart stige av forener Grinde en klassisk skulpturtradisjon med samtidskunstens materialbruk. Sokkelen er et viktig element ved enhver skulptur for å opphøye noe eller noen. Grindes bruk av søppelposer for å forme hestekropper knytter seg til den moderne kunstens utforskning av ulike materialers potensiale. Hestenes utforming, materialet til tross, plasserer Grinde innenfor en figurativ skulpturtradisjon. På en enkel og likevel kompleks måte viser dette verket en fin sammenstilling av det høye og det lave.

Verket Lånt hest må man snart stige av består av en sokkel med en vertikal stokk, på hvilken en hest er plassert. Hesten er spiddet, som på gammeldags viking-manér når man skulle reise nidstang. Rundt denne sokkelen er fire identiske hester plassert på gulvet. Felles for dem alle er at de er fremstilt av plastsekker med tydelige sømlinjer, samt at de blåses opp ved hjelp av små vifter. Etter en stund stopper viftene og deretter siver luften langsomt ut. Hestene henger eller ligger som livløse og luftløse slakt. Grinde har i tidligere verk arbeidet med hesten som symbol og metafor, senest i forbindelse med Høstutstillingen 2021.

Grindes bidrag til Eckbos legat jubileumsutstilling er en fortelling om forandringer. Hesten har vært et viktig bidrag i norsk primærnæring i flere hundre år. Den bidro til både jordbruk og skogbruk, i tillegg til å være et nødvendig transportmiddel. Imidlertid medvirket den industrielle revolusjonen til at hesten mistet sin betydning. I Norge skjedde en stor endring i både landbruk og skogbruk omkring midten av 1900-tallet med innføringen av traktoren. Hesten ble overflødig som verktøy i produksjonen. Hesten har i stedet fått betydning innenfor områder som trav, galopp, dressur og sprangridning. Trav og galopp er i en historisk sammenheng ikke produktive, men de er pengeproduserende. Hesten er, forenklet sagt, blitt et leketøy. Med et blikk til Kjartan Fløgstad kan vi kanskje si at Grindes verk visualiserer en overgang fra en industrikultur til en kulturindustri?

Hestene som fylles med luft for deretter å tømmes kan også symbolisere en økonomisk tilstand, altså en global økonomi som oppblåst eller inflatert. Samtidig som den spiddede hesten på sokkelen, slik den spiller på en monument-tradisjon, også evner å si noe om sårbarheten i sosiale og politiske systemer.

Grinde benytter enkle materialer og verkene har en røff overflate. Dette til tross, verket besitter en subtilitet i sin kommentar til en del av det økonomiske systemet. Verket Lånt hest må man snart stige av er ingen primært enkel systemkritikk, men mer en fortelling om hva vi har vært og hva vi er blitt.»

Om Einar Grinde
Einar Grinde (f.1989) har studert ved Kunstakademiet i Trondheim, og har vist arbeider ved Kjøpmannsgata Ung Kunst, Galleri KiT ved Kunstakademiet, Galleri Blunk – alle i Trondheim, og det studentdrevne galleriet Kunstlageret i Bergen. I 2021 stilte han ut på Høstutstillingen der han ble tildelt Høstutstillingsprisen for verket Triumf. Verket besto av det kunstneren beskriver som en «temporær skulptur» bygget opp av tråder, elektronikk og transformerbare svarte plasthester – i utgangspunktet lå disse flate, blåste seg iblant opp og dannet en portal. I juryens begrunnelse for tildeling av Høstutstillingsprisen het det: «Vinnerverket har sitt opphav i et historisk veiskille, mellom en ny og gammel verden. Før og etter. En hommage som fremtvinger ettertanke til noe som en gang var. Verket puster og lever, men det dør også.» Grinde har også på tidligere utstillinger hatt hesten som sentral omdreiningsfigur.

Om Eckbos Legat jubileumsutstilling- og stipend

I anledning Eckbos Legat 100-årsjubileum i 2023, ble det i 2021 utlyst et stipend til unge kunstnere. Kunstnere fra hele Norge ble invitert til å søke med et forslag til skulpturelt/tredimensjonalt verk som kunne produseres til en utstilling. Det kom inn 109 søknader, og Andrea Scholze, Einar Grinde og Lin Wang, samt duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong ble valgt til å stille ut. De har mottatt hvert sitt produksjonsstipend på 75.000,-. Utstillingen vises i Vigelandmuseet frem til 17. september. Utstillingen er et samarbeid mellom Eckbos Legat, Vigelandmuseet og Kulturbyrået Mesén. Prisutdelingen vil foregå på et lukket arrangement.

Om Eckbos Legat

Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. Eckbos Llegat yter årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller inn under legatets ulike formål, bl.a kunst og kultur.

Om juryen

Den kunstfaglige juryen består av Jarle Strømodden (juryleder), Ahmed Umar, Azar Alsharif, Kristine K. Wessel og Mona Gjessing.


Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe.