Vigeland
museet

Eng
En ung Gustav Vigeland. (Foto: Vigelandmuseet)

Søk Vigeland-stipendet

Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål har søknadsfrist 15. september 2019. Det er flere stipender å søke på, men det er kun anledning til å søke èn stipendtype per år.

Vigeland-stipendet gis først og fremst til forskning på Vigelands kunst. Det kan også gis stipend til forskning på Oslo kommunes øvrige kunst- og kultursamlinger eller til nyskapende formidling av Munch- og Vigelands kunst.

Stipendene fra Oslo kommune skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Vigelandstipendet er et av flere stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Stipendet man søker om nå, skal brukes året etterpå.

Les mer om Oslo kommunes kunst- og kulturstipend.